Stop znásilnění: Program ochrany práv obětí znásilnění

Znásilnění je trestný čin, který je v mnoha ohledech velmi specifický. Ačkoli se jedná o zločin, který je (po vraždě) označován za nejvíce zraňující, je mu (nejen) v českém kontextu věnováno velmi málo pozornosti. Výsledkem je malá podpora obětí znásilnění, zlehčování a bagatelizace dané problematiky, vytváření a udržování mýtů, které jednoznačně přispívají k dvojí viktimizací obětí znásilnění.

Gender Studies proto ve spolupráci s občanským sdružením Persefona usiluje o vytvoření podpůrného projektu pro oběti znásilnění a pokusu o něj v České republice. Tento projekt se skládá ze tří hlavních oblastí:

1)
Přímá podpora obětí znásilnění
Analýza situace
Doporučení na zlepšení přímé poradenské interdisciplinární pomoci

2)
Prevence porušování práv obětí
Zpracování podpůrných expertních materiálů pro odbornou veřejnost
Ovlivňování systémových mechanismů pro řešení případů znásilnění

3)
Zvýšení citlivosti veřejného mínění k problematice znásilnění

Více informací naleznete na webových stránkách STOPZNASILNENI.

Kontakt: office@genderstudies.cz.

Projekt Stop znásilnění je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Aktualizováno: 12.11.14 11:27Linda Sokačová