Rozmanitostí proti šikaně

Homofobie společnosti nezřídka znesnadňuje život příslušníkům a příslušnicím LGBT (lesbické, gay, bisexuální a transgender) komunity. Pod homofobií si můžeme představit nejen neopodstatněné obavy, ale také projevy nepřátelství vůči lidem s jinou než heterosexuální identitou.

Hlavním cílem projektu, který koordinuje Poradna pro občanství, občanská a lidská práva ve spolupráci s Gender Studies a STUD je posílit postavení jednotlivých zástupců a zástupkyň sexuálních menšin. Toho bude dosaženo prosazováním jejich práv na rovné zacházení a posilováním pluralitní a rozmanité společnosti.

Aktivity budou zahrnovat právní pomoc a poradenství obětem diskriminačního a nenávistného jednání, besedy a vzdělávací aktivity na středních školách zaměřené na informování a bourání předsudků, soutěž krátkých filmů s touto tematikou a systémové změny – lobbing a odborné diskuze.

V projektu vznikl krátký animovaný film, který naleznete zde. Další komiks, který slouží jako informace o sexuálních menšinách (součástí komiksu je i slovníček) naleznete zde. Autorkou filmu i komiksu je Dora  Dutková.

Dále vznikl krátký hraný film, který natočili studující z Filmové školy Zlín. Film slouží jako výukový materiál (součást přednášek/diskuzí) a pokrývá témata: mýty ohledně lesbických žen, gay muži a rodičovství, bisexualita a šikana, transsexualita a přeměna pohlaví. Film naleznete zde.

V rámci projektu proběhla soutěž "Filmem proti šikaně", která byla uspořádána sdružením STUD Brno při filmovém festivalu Mezipatra 2009. Vítězný film "Matičky" naleznete zde.

Kontakt: office@genderstudies.cz


Projekt Rozmanitostí proti šikaně je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Aktualizováno: 2.8.12 17:06Linda Sokačová