MIGRA – Podpora integrace pomocí zvyšování povědomí a poradenství

Cílem projektu je zvyšování povědomí o specifických potřebách a problémech žen-migrantek pomocí šíření informací a poskytování poradenství. Projekt také usiluje přispět ke změně přístupu k migrantkám – a to na základě evropských hodnot jako tolerance, solidarita, vzájemné pochopení. Díky seminářům, tréninkům a mezinárodní konferenci bychom chtěli dosáhnout šíření povědomí o tomto tématu. V rámci projektu budou experti a expertky vést tréninky o poradenství migrantkám, toto know how by pak pracovníci a pracovnice neziskových organizací a veřejných institucí měli být schopni využít ve své práci s klientkami.V České republice proběhne mezinárodní seminář zaměřený na předávání zkušeností o práci s migrantkami. Bude se konat 26.4. od 15 hodin v knihovně Gender Studies, o.p.s.

Projekt probíhá v období 1.8.2009-30.7.2010 a koordinuje jej rakouská Síť rakouských poraden pro ženy a dívky (Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen). Na projektu spolupracuje jedenáct partnerů z Rakouska, České republiky, Maďarska, Itálie a Slovenské republiky.

Kontaktní osoba: Jitka Kolářová, koordinátorka projektu v České republice

Projekt je součástí programu Evropa pro občany na podporu aktivního evropského občanství. Je spolufinancován rakouským Federálním ministerstvem pro ženy a veřejnou službu. Projekt koordinuje Rosemarie Ertl.

Aktualizováno: 2.11.10 22:26Jitka Kolářová