P.E.O.P.L.E.

Tento dvouletý mezinárodní projekt (srpen 2010 – červenec 2012) se zaměřuje na téma věkové diskriminace. Jeho hlavním cílem je odkrýt komplexnost tohoto bohužel mezinárodního fenoménu v jeho genderovém, multikulturním a sociálním kontextu a navrhnout metodiku nediskriminačního přístupu k lidem nad 45 let věku na straně zaměstnavatelů. Specificky se projekt zaměřuje na vzdělávání této věkové skupiny ve firmách i veřejných institucích a negativní stereotypy spojované se staršími lidmi.

Rozhovor se španělským profesorem Juanem Díezem-Nicolásem z partnerské organizace CEOMA o postavení starších a mladších lidí na španělském trhu práce v elektronickém zpravodaji Rovné příležitosti do firem.

6. a 7. dubna 2011 se v Praze na Novotného lávce uskutečnil mezinárodní seminář "Employers and Age Discrimination"Program semináře: zde. Report v anglickém jazyce najde na stránkách Wise Owls. Fotogalerie ze semináře: zde.

Věková diverzita a věková diskriminace v České republice: přehledová informace. (K. Cozlová pro Gender Studies, 2011)

Age diversity and age discrimination in the Czech Republic: overview. (K. Cozlová for Gender Studies, 2011)

Partneři projektu:

Více informací: knihovna@genderstudies.cz

Webová stránka projektu P.E.O.P.L.E.

Projekt je financován v rámci programu Leonardo da Vinci – Partnerství prostřednictvím Národní agentury pro evropské vzdělávací programy

Aktualizováno: 30.5.13 15:36