Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry

V rámci aktivit cílených na zaměstnavatele budou vytvořeny nástroje a opatření pro sladění osobního a pracovního života a pro odstranění platových nerovností, které budou v organizacích a firmách pilotně ověřeny. Vytvořené nástroje budou reagovat na potřeby zaměstnanců, sesbírané a analyzované v rámci skupinových diskuzí, a na bariéry a předsudky na straně zaměstnavatelů, které budou zjišťovány formou individuálních rozhovorů, kulatých stolů a auditu Rovné příležitosti.

Klíčové aktivity:

Síť firem sdílejících zkušenosti z oblasti harmonizace práce a rodiny a rovného odměňování

Firma roku: rovné příležitosti - ročník věnovaný rovnému odměňování

Vytvoření a implementace nástrojů a opatření pro sladění osobního a pracovního života a pro odstranění platových nerovností

Zpracování studie nákladů a zisků programů zaměřených na sladění osobního a pracovního života a rovné odměňování

Certifikát Místo přátelské rodině

Tematická informačně-vzdělávací kampaň

Partneři projektu:

MC Heřmánek

MC Rodina a dítě.

Více inforamcí na helena.skalova@genderstudies.cz

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Aktualizováno: 9.11.10 14:02Helena Skálová