T mobile – zvyšování právního povědomí v ČR o problematice rovného zacházení a diskriminace

Podpora právních a informačních služeb, aktualizace právních informací a analýz, vytvoření poradce k tématice práce z domova a dalších flexibilních forem práce.

V rámci projektu je podporováno informační centrum a právní poradna GS pro osoby znevýhodněné ve společnosti na základě pohlaví a věku. Zájemci a zájemkyně o poradenství mohou využít informační centrum a právní poradnu následujícími způsoby:

Na základě aktualizované právní analýzy budou aktualizovány on-line informace vztahující se k rodičovské a mateřské dovolené a flexibilním formám práce podle současné legislativy. Vznikne elektronický poradce k tématice práce z domova a dalším flexibilním formám práce. Součástí projektu je práce s médii a propagace projektových aktivit.

Kontaktní osoba: Lada Wichterlová

Aktualizováno: 10.6.12 17:08