Podpora zaměstnanosti a samostatné výdělečné činnosti žen z tradičních muslimských komunit žijících v ČR

Projekt se zaměřuje na podporu žen znevýhodněných a ohrožených při vstupu na trh práce, při získávání zaměstnání nebo zahájení samostatně výdělečné činnosti. Specifikou tohoto projektu je zaměření na dlouhodobě nezaměstnané ženy cizinky z tradičních muslimských komunit žijících v ČR. V rámci projektu, jehož cílem je asistence při vstupu na pracovní trh, bude muslimkám poskytován komplexní informační servis včetně pracovně-právního poradenství. Aktivity budou vedeny i směrem k zaměstnavatelům. Uskuteční se semináře pro zaměstnavatele a vznikne manuál, který poslouží k osvětlení specifik této cílové skupiny, zároveň i ke snížení její diskriminace. Kontakt: Markéta Štěpánová - marketa.stepanova(zavinac)genderstudies.cz

Zkrácený název projektu: Podpora žen muslimek

Doba realizace projektu: 1.4.2012 – 31.1.2015

Místo realizace: Středočeský a Ústecký kraj

Realizátor: Poradna pro integraci, o.s

Partneři: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Gender studies, o.p.s

Aktualizováno: 20.8.12 18:58