Penzijní reforma optikou genderu

Projekt se zaměřil na oblast genderových dopadů aktuálně probíhající penzijní reformy. Penzijní reforma byla v ČR schválena v roce 2011, vstoupila do platnosti v roce 2013, následovaly ale další změny. Jako takovýto nekončící proces umožňovala reforma vznik seriózních odborných i politických diskusí nad konkrétní vládní úpravou. Penzijní reforma jako silný volební a politický argument je dalšími vládami revidována. Je zde prostor pro návrhy na zlepšení a snahu o jejich prosazování.

Kombinací několika dílčích aktivit (sociologická, ekonomická analýza, veřejná diskuse, kulatý stůl s politiky a političkami, produkce lobbingového toolkitu věnujícího se oblasti genderu a penzí, systematický lobbing na základě vypracovaných doporučení pro práci politiků a političek ve sféře penzijního systému, atd.) jsme otevřeli kvalifikovanou odbornou a politickou debatu o problematice genderových aspektů penzijní reformy a motivovali politickou reprezentaci a politické strany (nabídkou konkrétních návrhů), aby nedostatky penzijního systému vedoucí k nerovnostem mezi ženami a muži odstranily. K dosažení cílů výše měla pomoci i systematická práce s médii.

Projektové aktivity:

- ANALÝZA GENDEROVÝCH NEROVNOSTÍ V PENZIJNÍM SYSTÉMU A DOPADŮ PENZIJNÍ REFORMY NA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI ŽEN A MUŽŮ (VE SPOLUPRÁCI S CERGE EI A SOCIOLOGICKÝM ÚSTAVEM AV ČR)

- VEŘEJNÁ DEBATA ŠIRŠÍ INTELEKTUÁLNÍ PLATFORMY A UZAVŘENÉ DEBATY ODBORNÍKŮ A ODBORNIC NA TÉMA PENZIJNÍ REFORMY

- PROSAZOVÁNÍ ZMĚN V PENZIJNÍM SYSTÉMU A REFORMĚ (LOBBY)

- TOOLKIT K PROSAZOVÁNÍ GENDEROVÉ ROVNOSTI V PENZIJNÍM SYSTÉMU A REFORMĚ

- KULATÝ STŮL S POLITIKY A POLITIČKAMI

Kontaktní osoba: Lada Wichterlová (lada.wichterlova(zavináč)genderstudies.cz)

Doba realizace: 1.5.2012 – 30.4.2013

Tento projekt je financován z prostředků Nadace Open Society Fund, Praha.


Aktualizováno: 22.4.14 17:14