Buď v pohodě - přemýšlej rovně! - Mladí v práci

Mezinárodní projekt má za cíl přispět ke snížení genderové segregace na trhu práce s ohledem na mládež. Kromě mladých lidí patří mezi cílové skupiny projektu zaměstnavatelé, výzkumné a vzdělávací instituce a neziskové prganizace, které s mládeží pracují. Pro mladé lidi jsou připraveny kariérní dny pro netradiční volbu Girls a Boys Days, interaktivní semináře a pracovní dílny, kde vytvoří vlastní krátký film. Smyslem těchto aktivit je připravit mládež na vstup na trh práce, upozornit jí na předsudky při výběru profese a na diskriminaci z důvodu pohlaví. Zaměstnavatelé se zapojí do organizace Girls a Boys Days; osvětově bude na ně působit i projektová publikace se souborem doporučení, jak oslabovat genderové stereotypy v české společnosti prostřednictvím práce s mladými. Pro výzkumné a vzdělávací instituce je kromě projektové konference a publikace připraven mezinárodní workshop, v rámci kterého budou moci zástupci/kyně dané těchto institucí získat důležité kontakty a sdílet zkušenosti se zahraničními partnery projektu. Důležitou součástí projektu je tematická síť, která spojuje experty a experty z různých oblastí spojených s projektovým tématem a která pomůže vytvořit metodiky pro práci s mládeží.

Partneři projektu:

EsFem (Slovensko)

KUN (Norsko)

Das Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen (Rakousko)

 

Projektové aktivity:

Témata stáží:
Norsko: mladí a genderové stereotypy, rovné příležitosti mladých zaměstnanců a zaměstnankyň ve firmách
Rakousko: genderová mzdová diskriminace u mladých
Slovensko: genderově citlivá výchova a monitoring školních kurikul a vzdělávacích procesů z genderového hlediska

Celkem proběhlo 6 seminářů, každý pro 15 osob. Smyslem seminářů bylo připravit mladé lidi na vstup na trh práce, upozornit je na stereotypy a předsudky při výběru profese, na diskriminaci z důvodu věku, pohlaví a na problematiku segregace trhu práce. Interaktivní semináře využívaly videa vzniklá v kreativních dílnách pro mládež. Pracovní dílny, které seminářům předcházely, učily v druhé polovině čevna 2013 skupinu mladých lidí (15-20 let) genderově citlivému videoaktivizmu. Zábavnou formou se naučili dělat jednoduchá videa, jejichž předmětem jsou modelové situace, týkající se vstupu na trh práce, volby povolání, diskriminace a genderových stereotypů.

Videa si můžete prohlédnout pod násleujícímí odkazy: Gender nemá vítěze, Další prosím, Žiješ jen jednou

Výstupem seminářů je metodika pro vyučující, jak realizovat semináře pro mládež se zaměřením na rovné příležitosti žen a mužů, výstupem pracovní dílny budou videa, která budou při seminářích využívána a budou součástí informační kampaně.Ta vytvořila základ pro projektovou publikaci.
 
 

Prezentace z jednotlivých přednášek:

 

Prezentace z přednášek:

 

Trvání projektu: 1. 12. 2012 - 31. 5. 2014

Více informací na: jitka.kolarova@genderstudies.cz.
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

 

Aktualizováno: 12.10.22 13:23Jitka Kolářová