Online bezpečně: gender a bezpečnost na internetu

Online bezpečně je inovativní projekt, který přináší genderový rozměr do problematiky násilí v prostředí internetu a ICT v mezinárodní perspektivě.

Projektové aktivity:

výzkum bude mapovat status quo mezi mládeží ve třech partnerských zemích - výzkum se zaměří na témata kyber šikany, ochrany osobních údajů, sdílení osobních dat (fotografií a videí), stalkingu, sexuální násilí, atp.)

poradna bude v provozu po celou dobu projektu a bude sloužit osobám ohroženým násilím v prostředí internetu - právní poradenství pro Českou republiku porvozuje proFem, o.p.s.

semináře pro vyučující a studující

mezinárodní konference - 30.10. 2014 Nisocia, Kypr

antologie s výstupy projektu

mediální kampaň, která bude jak preventivního rázu, tak cílená na osoby, které mají už zkušenost s násilím na intenretu a potřebují pomoc

Cílová skupina:

Doba trvání projektu:

Partneři:

Koordinace projektu: Gender Studies, o.p.s.

Kontaktní osoba: Michaela Svatošová. t: 224 913 350

"With financial support from the DAPHNE Programme of the European Union. The contents of this webpage and of all its publications are the sole responsibility of Gender Studies and its project partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission."

 

Aktualizováno: 29.7.15 16:27