Nová vlna feminismus.cz

Hlavním cílem projektu je celková rekonstrukce a redesign webové stránky www.feminismus.cz (2003). Projekt je založen na využití základu již existující webové prezentace, která je za současných podmínek zastaralá, uživatelsky nevstřícná a obtížná na správu. Na stránce vzniknou sekce uzpůsobené cílovým skupinám a členěné tematicky, větší prostor budou mít autorské texty, odborné články, reportáže, anotace, recenze, doporučení, komentáře atp. Vzhled stránek bude lépe vystihovat organizaci GS. Současná podoba, která vznikla před 13 lety a od té doby neprošla žádnou změnou, je zastaralá a působí neuspořádaně, je těžké se na ní zorientovat a vyhledávat. Ve skutečnosti však obsahuje tisíce hodnotných článků a textů, které jsou stále aktuální. Stávající členění však již není funkční a pro návštěvníka či návštěvnici je obtížné identifikovat, jaká organizace za celým projektem stojí. Projekt má toto vnímání změnit a díky novému portálu získá organizace Gender Studies novou tvář, uživatelé a uživatelky budou hledat lépe cestu k prezentovaným tématům.

Od změny struktury a designu stránek si slibujeme zlepšení informační hodnoty, kterou portál nabízí, zejména efektivní šíření informací o unikátních databázích (databáze studentských prací, databáze ženských a genderových organizací, databáze míst přátelských rodině), o akcích pořádaných GS a ostatními genderovými organizacemi a o tématu feminismu a genderu obecně. Webová stránka bude uživatelsky přátelská pro různé cílové skupiny, ať už jde o odbornou či širokou veřejnost, znevýhodněné skupiny (zejména ženy, rodiče malých dětí a osoby nad 50let), studující či aktivisty a aktivistky z neziskového sektoru. Dobře fungující informativní webová stránka přispěje rovněž ke zkvalitnění komunikace mezi genderovými organizacemi v rámci neziskového sektoru, ale i mezi neziskovým sektorem a komerční sférou či veřejnou správou. V neposlední řadě je cílem takto nově postavené a oživené stránky také rehabilitovat pojem feminismus u nejširší veřejnosti.

Doba trvání projektu: 1.1. 2013 - 31.12. 2013

Kontaktní osoba: Michaela Svatošová (knihovnaXgenderstudies.cz) 

Projekt byl podpořen Slovak-Czech Women's Fund

Aktualizováno: 6.3.14 16:31Michaela Svatošová