Rozbít skleněný strop: podpora kariérního růstu žen

Cílem projektu je přispět k podpoře kariérního růstu žen a poskytnout právní poradenství ženám diskriminovaným z důvodu pohlaví na pracovním trhu. Aktivity projektu se zaměřují na vzdělávání, osobní rozvoj a motivaci žen aspirujících na kariérní růst a vstup do rozhodovacích pozic, včetně žen ve specifických životních situacích (mateřská/rodičovská dovolená, věk 50+), na zaměstnavatele a zvýšení jejich motivace k systematické práci na rozvoji ženských talentů, stejně tak jako na informování široké veřejnosti o problematice kariérního znevýhodnění žen, tzv. skleněném stropu.

Projektové aktivity:

Gender Studies realizuje pět workshopů na podporu ženských talentů ve firmách. Tyto tzv. Dny s koučkou mají za cíl motivovat ženy a podpořit jejich kariérní růst. Pod vedením lektorky - koučky mají ženy možnost zamyslet se nad možnostmi vlastního kariérního růstu a nad překážkami, se kterými se setkávají. Díky tomu, že workshopy jsou skupinové, je v nich prostor také na sdílení zkušeností a networking. Výsledkem je audit dosavadní kariéry a plán dalšího rozvoje jednotlivých účastnic.

U příležitosti Mezinárodní dne žen 8. března 2015 byla spuštěna osvětová kampaň Hlavou to nešlo, která byla k vidění po dobu jednoho měsíce v městské hromadné dopravě v Praze a v Brně. Prostřednictvím této kampaně Gender Studies seznamuje širokou veřejnost s pojmem skleněný strop a upozorňuje na to, že tento jev skutečně existuje a mnoho žen se s ním ve svém životě setkalo. Ke spuštění kampaně byla uspořádána tisková konference. Kampaň zaznamenala četné ohlasy v médiích, například v pořadu Studio 6 České televize, reportáž ke shlédnutí zde (od 38:07). Plakát kampaně ke stažení.

Právní poradna je k dispozici všem ženám v České republice a obrátit se na ni mohou s dotazy týkající se diskriminace na trhu práce, podmínek odchodu a návratu z mateřské/rodičovské dovolené, slaďování pracovního a osobního života nebo možnosti flexibilního pracovního uspořádání. Právní pomoc je poskytována v online poradně nebo na telefonu, kde lze řešit akutní problémy přímo s právničkou.

Soutěž o ocenění Firma roku: rovné příležitosti pro kariérní růst žen dává možnost zviditelnění firmám, které aktivně podporují myšlenku genderové rovnosti, a slouží také jako zdroj inspirace a sdílení dobrých praxí v oblasti rovných příležitostí. Firmy se mohou do soutěže přihlásit zasláním vyplněného dotazníku, který je spolu s dalšími informacemi o soutěži vyvěšen na webu soutěže. Poté firmy posuzuje odborná porota. Konečné výsledky byly vyhlášeny na konferenci 12. listopadu 2015 v Praze. Záštitu nad soutěží převzala ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová a partnerem soutěže byl loňský vítěz ocenění, firma GE Money Bank, a. s. Výsledky ocenění jsou následující: 1. místo: Česká spořitelna, a. s., 2. místo: RWE Česká republika, a. s., 3. místo T-mobile Czech Republic a. s., Zvláštní cena poroty: Vodafone Czech Republic a. s.

Prezentace ze závěrečné konference si můžete stáhnout zde:

Hana Maříková - Jak jsme na tom a co s tím? Aneb situace, trendy a opatření na zvýšení zastoupení žen na trhu práce a ve vedení firem v ČR

Astrid Kunze - Sources of Gender Differences in Careers and Wages: Evidence from Norway and Czech Republic

Mária Jacková - Zaměstnání a kariérní růst žen na Slovensku – zkušenosti ze soutěže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí

Andrea Csirke - Jak zvládat kariéru anebo co pro ni mohou ženy udělat

Pro zaměstavatele byl určen speciální vzdělávací workshop, kterého se účastnili především personalisté a personalistky z širokého spektra organizací a firem. Účastníci a účastnice se dozvěděli o fungujících opatření na podporu kariérního růstu žen, poučili se z příkladů dobré praxe a seznámili se s kolegyněmi a kolegy, kteří řeší obdobné otázky ve svých společnostech. Praktický obsah workshopu byl zaměřen i na formulaci argumentů na podporu cílů a opatření směrem k vedení firmy. Se současnými trendy v rozvíjení profesního růstu žen se seznámilo 30 zástupců a zástupkyní firem celkem na třech workshopech (dva v Praze a jeden v Brně). Praktičnost, konkrétnost a interaktivitu workshopu ocenila jedna účastnice slovy "šlo o jeden z mála workshopů, který měl opravdu obsah."

Manuál pro zaměstnavatele s názvem Podpora kariérního růstu žen vznikl s cílem zprostředkovat zaměstnavatelům, především jejich personalistům/kám, účinné nástroje, jak ve firmě podpořit kariérní růst zaměstnankyň. Obsahuje praktické návody, jakými konkrétními opatřeními dosáhnout kariérního růstu žen a návrhy plánu implementace těchto opatření. Důraz je kladen na přenositelnost metod plánování kariérního postupu a využitelnost nástrojů u různorodých typů zaměstnavatelů.

 

Doba realizace projektu: 01. 08. 2014 - 31. 07. 2016

Realizátor: Gender Studies, o. p. s.

Více informací na: jitka.hausenblasova @ genderstudies.cz.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

www.fondnno.cz

www.eeagrants.cz

 

 

Aktualizováno: 20.9.16 11:11