Celoživotní ekonomické náklady mateřství

Pro zpracování analýz budou propojeny znalosti ekonomických a sociologických odborníků a odbornic, norského experta, zaměstnavatelů, zástupců státu a neziskových organizací.

Na základě argumentů analýz a navržených opatření budeme usilovat o změny politik a praxí jak státu, tak zaměstnavatelů v oblasti rovného postavení žen a mužů a prosazování genderového mainstreamingu s cílem snížit negativní
celoživotní ekonomické dopady mateřství. 

Zaměstnavatelé i stát budou na základě analýz a návrhů motivováni k opatřením na podporu rovných příležitostí žen-matek, jelikož tak lépe využijí jejich potenciál. Ženy-matky či budoucí matky budou informovány o dopadech rodičovství na jejich pracovní dráhy a o opatřeních, která tyto negativní dopady minimalizují.

Projekt povede k fundovanějšímu dlouhodobému i krátkodobému rozhodování v rámci rodin a k zlepšení rovnováhy mezi pracovním, soukromým a rodinným životem. Dále přispěje k narušování genderových stereotypů, zvýší odborné povědomí v ČR, které je základem pro každou změnu v této oblasti, umožní nové a širší úhly pohledu na ostatní genderová témata, jako je postavení žen ve firmách a další.

Doba realizace projektu: 1. 9. 2014 – 30. 4. 2016

Kontaktní osoba: lada.wichterlova(zavináč)genderstudies.cz

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Aktualizováno: 2.11.16 13:31