Informacemi k rovným příležitostem žen a mužů: knihovna, informační centrum a právní poradna Gender Studies, o.p.s.

Projektové aktivity:

Doba trvání projektu:

1.1. 2014 - 31.12. 2014

Koordinace projektu: Gender Studies, o.p.s.

Kontaktní osoba: Michaela Svatošová. t: 224 915 666

Projekt byl podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí

Aktualizováno: 20.1.15 12:00