Férové platy, férové penze / Promote Equal Pay to Diminish Pension Gap, Poverty and Social Exclusion

Férový plat férové penze je mezinárodní projekt, který přináší genderový rozměr do problematiky rovného odměňování a následně do penzí u mužů a žen.

Česká republika patří v rámci EU mezi země s největšími rozdíly v platech žen a mužů. Ženy pobírají v průměru o 22% nižší mzdu než muži. Nicméně obdobně si stojí i Rakousko či Slovenská republika.  Výsledky můžete nalézt ve vytvořených národních analýzách. Na rozdíl od zmíněných však Polsko či Slovinsko vykazují rozdíl v gender pay gap pouze v řádech několika procent (Slovinsko má GPG ve výši 3%). Jakým způsobem se jako Česká republika můžeme inspirovat? A jaké jsou limity přenášení příkladů dobré praxe? Na to jsme se zaměřili v souhrnné analýze, ale i v manuálu příkladů dobré praxe.

Projektové aktivity:

výzkum bude mapovat status quo v oblastech gendrového platového rozdílu a rozdílu v penzích

Národní analýzy:

Česká republika

Rakousko

Slovensko

Slovinsko

Polsko

Dobré praxe jednotlivých zemí.

Závěrečná výzkumná zpráva

Doba trvání projektu:

Partneři:

Koordinace projektu: Gender Studies, o.p.s.

Kontaktní osoba: Michaela Svatošová. t: 224 913 350

 

Aktualizováno: 28.6.16 17:16