Genderová rovnost v norské praxi - studijní cesta

Projekt spočíval v realizaci týdenní studijně pracovní cesty expertního týmu Gender Studies, o.p.s. do Norska. Hlavním cílem bylo zvýšení vědomostních kapacit a know-how naší organizace. Realizace projektu umožnila dále prohloubit kontakty navázané během předchozí bilaterální spolupráce a podrobněji diskutovat systémová opatření řešení nerovnosti žen a mužů ve společnosti, a to zejména v oblasti rodinné politiky a gender mainstreamingu a také pokud jde o genderově senzitivní vzdělávání a sociální dialog.

Dlouhodobým cílem, i po ukončení realizace projektu, byl přenos získaných informací a dobré praxe do českého prostředí. V neposlední řadě bylo smyslem této cesty posílit mezinárodní partnerství navázané při realizaci předchozích projektů v rámci programu Dejme (že)nám šanci a vytvořit prostor pro navazující spolupráci.

Reportáž o průběhu studijně-pracovní cesty do Norska
Informativní článek o postavení romských žen v Norsku

Datum zahájení: 9. 3. 2017
Datum ukončení: 31. 5. 2017

Poskytovatel dotace: Open Society Fund Praha z programu „Dejme že(nám) šanci“, financovaného z norských fondů

 

Aktualizováno: 16.8.17 10:23