Blíže k rovnosti - realizace genderových auditů u zaměstnavatelů v regionech

V průběhu projektu bylo realizováno 11 genderových auditů u regionálních zaměstnavatelů. Prostřednictvím auditů byly analyzovány vnitřní organizační procesy a struktura organizací z genderové perspektivy. Byly identifikovány silné stránky auditovaných subjektů i kritické oblasti a bariéry, zjištění byla shrnuta v Závěrečných auditních zprávách. Vznikla konkrétní doporučení ke zlepšení fungování firem a institucí v otázkách genderové rovnosti a slaďování osobního a pracovního života - Akční plány.

Závěrečné auditní zprávy ke stažení v anonymizované podobě zde.

Doba trvání projektu: 1. 8. 2017 - 31. 7. 2018

Kontaktní osoba: klara.cozlova(zavináč)genderstudies.cz

Tento projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Aktualizováno: 7.3.19 12:14