Československo v paměti žen

 

 

 

 

 

Cílem projektu je vytvořit vzdělávací materiál, který bude využívat audio záznamy archivu Paměť žen a dokumenty z knihovny Gender Studies.

Výstup: interaktivní platforma, která představuje dějiny a kulturu Československa druhé poloviny 20.století.

Vzdělávací materiál nabízí alternativu k tradičnímu výkladu dějin, redukovanému na přehled politických a vojenských událostí. Představí dějiny z pohledu každodenního života a starostí, s kterými se lidé museli v různých časech potýkat, ať už se jedná o fungování sociálních a pracovních vztahů, kulturu, bydlení, vzdělání, nebo zábavu. Interaktivnost spočívá ve využití primárních zdrojů (audio rozhovorů), na jejichž základě budou vytvořena videa, animace, hra a kvízy. Jedná se o reakci na identifikovaný problém, podle kterého žáci požadují zajímavější způsob prezentace moderních dějin.
Vzniklá platforma bude tvořena různými vrstvami (audio, video, text, přehledy), z kterých si budou moci učitelé buď sami vybírat konkrétní vzdělávací materiál, nebo budou moci využít uceleně zpracované téma.

Prostřednictvím platformy se budou žáci a učitelé 2. stupně ZŠ seznamovat s historiografickou metodou oral history, tedy ústní historií neboli vyprávěnými dějinami. Jedná se o inspirativní výukovou metodu, která podporuje aktivní vstupování žáků do získávání znalostí o konkrétním tématu nebo období. Tato metoda navíc není navázána pouze na výuku dějepisu, ale lze ji využít ve výchově k občanství, ve výtvarné výchově, ve výuce ICT.

Doprovodným cílem je redukovat genderové stereotypy, které se promítají do vzdělávacího obsahu výuky dějepisu. Díky projektu vznikne unikátní materiál, který prezentuje jak objektivní pohled na témata, která nebývají ve výuce rozebírána (jak to bylo s prací, existovaly školky, jesle, jak se lidé za socialismu sdružovali, jak trávili volný čas), tak subjektivní pohled žen, které v dané době žily a které sdílely svůj životní příběh a pohled právě na výše uvedená témata.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, je podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.

 

Partnerem projektu je Dílna Organic NET, s.r.o

 

Doba trvání projektu: 1.12.2019 - 31.11.2022

 

Kontakt: johana.jonakova(at)genderstudies.cz

Aktualizováno: 6.2.20 10:36Johana Jonáková