ANTIGEST: proti genderovým stereotypům v praxi

Hlavním cílem projektu je posílit genderovou rovnost a systematicky odstraňovat genderové stereotypy a předsudky a přispět tak k naplňování cílů Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020. Cíle projektu bude dosaženo kombinací navzájem se doplňujících klíčových aktivit, které zahrnují:

Všechny aktivity společně vytváří synergický efekt, který přispívá k odstraňování genderových stereotypů a k podpoře rovnosti žen a mužů v české společnosti.

Doba trvání projektu: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2018

Kontaktní osoba: library(zavináč)genderstudies.cz

Projekt je podpořen z programu Úřadu vlády ČR - Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

Aktualizováno: 20.3.18 15:20