Systematické odstraňování genderových stereotypů v praxi

Hlavním cílem projektu bylo posílit genderovou rovnost a systematicky odstraňovat genderové stereotypy a předsudky a přispět tak k naplňování cílů Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 (dále jen Strategie), a to zejména v hlavních strategických oblastech Genderové stereotypy a vztahy, Rovnost žen a mužů na trhu práce a v podnikání, Slaďování pracovního, soukromého a rodinného života, Důstojnost a integrita žen a mužů.

Cíle projektu bylo dosahováno kombinací navzájem se doplňujících klíčových aktivit, které zahrnovaly:

- poskytování informačních a knihovních služeb
- poskytování bezplatného právního poradenství
- sérii praktických informačních workshopů v regionech
- sérii diskuzních přednášek na aktuální témata
- vydávání elektronického zpravodaje Rovné příležitosti v souvislostech

Všechny aktivity společně vytvářely synergický efekt, který přispíval k odstraňování genderových stereotypů a k podpoře rovnosti žen a mužů.

Doba trvání projektu: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2017

Kontaktní osoba: library(@)genderstudies.cz

Projekt byl podpořen z programu Úřadu vlády České republiky Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.
Aktualizováno: 20.3.18 15:25