Online mentoring a profesionální peer coaching ve vzdělávání mladých profesionálů a profesionálek

Gender Studies je partnerem v mezinárodním projektu financovaném z programu Erasmus + zaměřeném na Online mentoring a profesionální peer coaching. Projekt vede organizace Asociatia Everest a je zaměřen na mentoring v pomáhajících profesích: mezi zdravotními sestrami (a bratry), mezi sociálními pracovnicemi a pracovníky a mezi vyučujícími .

Gender Studies zaštiťuje genderovou odbornost nad probíhajícími aktivitami:

Pokud pracujete v pomáhajících profesích, či se na tuto odbornost připravujete a máte zájem využít nabídky mentoringu – neváhejte nás kontaktovat!

První projektové setkání proběhlo u příjemce projektu Associatia Everesta v Rumunsku ve dnech 24.-25.5. 2018. Během setkání jsme diskutovali hlavní výzvy pro oblast mentoringu, přípravovali jsme podklady pro finalizaci prvního výstupu projektu Kurikulum pro vzdělávací kurz k mentoringu a profesionálnímu kariérovému poradenství. Gender Studies zaštiťuje oblast nediskriminace a příkladů dobré praxe v oblasti genderově senzitivního přístupu.

Po dokončení Kurikula pro vzdělávací kurz k mentoringu a profesionálnímu kariérovému poradenství jsme se zaměřili na specifické cílové skupiny učitelů a učitelek, zdravotních sester a sociálních pracovníků a pracovnic. Tedy oborů feminizovaných, často mimo pozornost kariérového rozvoje. Mentoring a mentoring mladých profesionálů a profesionálek může být obranou před profesním vyhořením i cestou pro kariérní růst. Kurikulum v anglické i české verzi si můžete stáhnout v naší knihovně.

Projekt vlastní facebookový profil a je na něm činný. Naleznete na něm vše potřebné – informace, fotografie ze setkání, první výstupy, i newsletter, který bude informovat o vývoji projektu.

Stručné informace o projektu a jeho aktivitách i hlavních projektových výstupech v letáku. V rámci projektu vydáváme i newsletter a informujeme v něm o vývoji projektu - aktuální newsletter s fotkami a informacemi z prvního setkání v anglické verzi.

Druhé číslo newsletteru přináší informace o druhém pracovním setkání  projektu – tentokrát z bulharské Sofie. Na něm jsme připravovali podklady pro kurz online a face-to-face mentoringu.

Přiblížila se další fáze projektu a to pilotní ozkoušení našich výstupů. Rádi bychom Vám nabídli možnost účastnit se projektu Mentor přímo a na živo – staňte se jednou z prvních mentorek (jedním z prvních mentorů)! Vyhlášené výběrové řízení je zde.

A v této fázi projektu již zveme studenty a studentky z oborů sociální práce, pedagogika a zdravotní sestra do pilotního testování našich výstupů. Rádi bychom Vám nabídli možnost účastnit se projektu Mentor přímo a na živo – a přímo v Litvě – v mezinárodním prostředí projděte pilotním kurzem tak, abyste si mohli odnést tuto zkušenost dále do své budoucí kariéry. V tuto chvíli je vyhlášené výběrové řízení zde. Účast na kurzu, včetně zajištění cesty a pobytu, je pro úspěšné žadatelky/žadatele ZDARMA.

Aktuálně chceme informovat, že v naší knihovně naleznete i další projektové výstupy: O4 a O5. Neváhejte nás v případu zájmu kontaktovat. 

Ve spolupráci s FF UK katedrou sociální práce jsme v listopadu zahájili první dva běhy školení pro budoucí mentory a mentorky. Toto školení staví na předchozích projektových výstupech, kombinuje interaktivní metody výuky - nabízí prostor pro sebezkušenostní aktivity  a sebereflexi. Vše pod vedením zkušených lektorek a lektora. Pokud o podobné školení máte zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Na závěr projektu pořádáme konferenci na téma Gender a mentoring v pomáhajících profesích dne 11.12.2019  v Praze (Braunův dům).  Konference se bude zaměřovat na téma mentoringu v sociální práci, zdravotnictví a vzdělávání. Krom projektových výstupů a jeho úspěchů chceme představit a diskutovat příklady dobré praxe v daných oblastech a i výzvy, které nás čekají: např. digitalizace pomáhajících profesí (Island), peer přístup v sociální práci či metody kolegiální podpory a jejich genderové přesahy pro učitele a učitelky.  Zároveň bude představen projektový sborník příkladů dobré praxe, jež bude k dispozici i v tištěné formě. 

 

Příjemce projektu: Asociatia Everest
Doba trvání projektu: 1.3.2018-29.2.2020
Kontaktní osoba: klara.cozlova(zavinac)genderstudies.cz

Projekt „Online Mentoring and Professional Peer Coaching Skills for Youth Training“, No. 2017-3-RO01-KA205-047183 je financován z programu Erasmus +

Aktualizováno: 28.11.19 12:19