ANTIGEST - proti genderovým stereotypům 2019

Hlavním cílem projektu je posílit genderovou rovnost a systematicky odstraňovat genderové stereotypy a předsudky a přispět tak k naplňování cílů Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020.

Doba trvání projektu: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019

Kontaktní osoba: library@genderstudies.cz

Projekt je podpořen z programu Úřadu vlády ČR  - GE - Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

Aktualizováno: 18.3.24 16:43