Výchova k respektu a toleranci: od učitelů k dětem

Gender Studies ve spolupráci s dalšími experty/kami na vzdělávání, multikulturní a lidskoprávní oblast vytvoří cyklus školení pro vyučující z prvního stupně ZŠ. Ti projdou systematickým školícím procesem, zaměřeným na přenos inovativních metod výuky, které zohledňují individualitu každého žáka/žákyně a efektivním a citlivým způsobem u dětí rozvíjejí jejich sociální a občanské kompetence. Tyto metody následně využijí ve své praxi. Jejich aplikace bude zároveň sloužit jako multiplikační přenos know-how směrem k vybraným vyučujícím na škole absolventa/ky školení. Každý vyučující po absolvování jednotlivých modulů školení proškolí svého kolegu/yni. Společně poté absolvují zahraniční výjezd do inspirativní školy za účelem sdílení dobrých praxí. Expertní skupina se kromě vyvíjení náplně školení vyučujících zaměří i na přenos know-how směrem k dalším vyučujícím ve školách prostřednictvím metodické příručky, kterou bude po dobu trvání projektu vyvíjet a zohledňovat v ní poznatky a zkušenosti nabyté při realizaci školení i při exkurzi na zahraničním výjezdu.

Díky projektu vznikla Metodika s názvem Dvanáct ověřených metod pro rozvoj kolegiální spolupráce. Podpora rovnosti a rozmanitosti ve vzdělávání

Ze závěrečné konference vznikla reportáž, kterou si lze přečíst ZDE

Projektový partner: Step by Step, o.p.s.

Doba trvání projektu: 1. 2. 2018 - 31. 7. 2019

Kontaktní osoba: marketa.stepanova(zavináč)genderstudies.cz

Tento projekt je financován z prostředků Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

 

Aktualizováno: 12.11.19 12:53