Demokratická kultura na ZŠ Lyčkovo náměstí

 

 

 

 

 

 

Projekt je zaměřen na podporu demokratické kultury na ZŠ Lyčkovo náměstí. Stěžejními činnostmi projektu je aktivizace dětí s cílem probudit jejich zájem o věci veřejné a o nastolování témat, která chtějí děti na školní půdě společně řešit. Prostředkem je podpora činnosti dětské rady a mediálního klubu. Podpůrnou aktivitou je rozvoj kompetencí učitelského sboru zaměřených na vzájemnou spolupráci a na kompetence pro rozvoj DK ve škole a ve třídě.

V rámci projektu absolvují vyučující sérii školení na podporu aktivizačního a participativního přístupu, na kolegiální podporu s přesahem do individuálního přístupu k dětem a na podporu třídního klimatu. Součástí je i zahraniční stáž učitelů do Finska. 

Žáků a žákyň se týkají aktivity na podporu dětské rady coby obdoby žákovského parlamentu. Zahrnují jak vzdělávání dětí, jakým způsobem pracovat ve školním parlamentu, výjezd do škol a demokratických institucí jako příkladů dobré praxe, tak průběžné moderování pravidelných setkávání dětí, generování témat a jejich aplikace do výuky v rámci celoškolních projektových dní nebo celoškolní závěrečné akce na konec školního roku. Průřezovým tématem je podpora mediálního vzdělávání a jeho aplikace do výuky, což bude realizováno podporou mediálního klubu a prefesionalizací jeho členů a členek.

Projektové učení považujeme za funkční a aktuální způsob, skrze nějž můžou děti na základních školách do hloubky poznávat mnohá témata, která jsou pro ně v každodenním životě skutečně důležitá. V průběhu projektu Demokratická výchova na ZŠ Lyčkovo náměstí jsme spolu s dětmi uskutečnily celou řadu zajímavých projektových dnů. Naše zkušenosti jsme zúročili v novém materiálu Projektový den od nápadu k realizaci, který Vám nyní nabízíme k využití. Pokud se tedy chystáte uspořádat na základní škole projektové akce, naše metodická doporučení a praktické návody naleznete zde!

Projektový partner je Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6

Číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001403

Doba trvání: 1. 2. 2020 - 30. 6. 2022

Kontaktní osoba: marketa.stepanova(at)genderstudies.cz

Tento projekt je financován z prostředků Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

Aktualizováno: 13.9.22 10:37