Na 1 lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách

Výstupy projektu k 30.6.2023:

Cílem projektu: Pomoci nastavit efektivní management mateřské a rodičovské dovolené a mentoringový program u třech zaměstnavatelských subjektů tak, aby byly podpořeny rovné příležitosti a férový kariérní růst. Zároveň  je cílem podpora řadových zaměstnankyň ze spolupracujících firem, aby si osvojily kompetence a získaly sebevědomí k postupu na vyšší vedoucí pozice. Třetím dílčím cílem je podpora firem při nastavení férové mzdové politiky. 

Výstupem je:

Doba trvání: 1. 1. 2020 - 30. 6. 2022

Kontaktní osoba: klara.cozlova(at)genderstudies.cz

Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_081/0011557  „Na jedné lodi - podpora rovných příležitostí ve firmách“ je financován z prostředků Evropské unie - Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. 

 

Aktualizováno: 11.9.23 15:02