30 let Gender Studies projekt podpořený HBS

V rámci projektu vznikne publikace věnovaná 30 letům fungování Gender Studies, o.p.s. Bude založena na rozhovorech s deseti ženami, které v průběhu let zásadně ovlivnily podobu a fungování organizace ať už z pozic zakladatelek, ředitelek nebo dlouholetých zaměstnankyň a podporovatelek.

V rámci rozhovorů se budeme těchto žen ptát na jejich motivaci, na co nejvíce vzpomínají z prvního období hledání nejdůležitějších oblastí, co se z původních záměrů podařilo a co ne, nebo jak vidí problematiku rovnosti žen a mužů dnes. Rozhovory budou doplněny kontextem historických událostí, které život Gender Studies ovlivnily. Budou použity dokumenty ilustrující situaci 90. let, mezi nimi např. pracovní inzeráty nebo výroky politiků, proč ve vládě nemají být ženy, sexistické poznámky v parlamentu apod.

Díky projektu je utříděn archiv dokumentů Gender Studies.

Velkou zásluhu na vzniku myšlenky má zejména Pavla Frýdlová, spoluzakladatelka Gender Studies, spisovatelka, dokumentaristka, autorka projektu Paměť žen, v jehož rámci se v Gender Studies přes 10 let sbíraly rozhovory s ženami narozenými ve 20.století.

Doba trvání: 15. 9. 2020 - 13. 12. 2021

Kontaktní osoba: johana.jonakova(at)genderstudies.cz

Tento projekt je realizována ve spolupráci s Heinrich Böll Stiftung, e.V.

Aktualizováno: 10.12.20 11:48Johana Jonáková