GEMIS

Europe for Citizens

Obsah projektu

Projekt se zaměřil na rozvoj genderově odpovědného rozhodování. Cílil na podporu genderové rovnosti a sociální inkluze v rámci EU. Specifickými cíli projektu byla podpora znalostí o existujících nerovnostech, genderových stereotypech a výzvách genderově inkluzivního jazyka. Projekt se zaměřil na zvyšování povědomí o této oblasti nejen mezi občany a občankami, úředníky a úřednicemi, ale i mezi osobami s rozhodovacími pravomocemi.

V rámci projektu bylo uspořádáno šest setkání, seminářů a workshopů. V jejich průběhu vznikala metodika genderově inkluzivního jazyka a byly sbírány příklady dobré praxe genderově odpovědného rozhodování. Vše v rámci mezinárodního partnerství Itálie, Švédska, Polska, Německa, Francie, Portugalska. Českou republiku reprezentovala Gender Studies, o.p.s.

Délka projektu: 1.4. 2021 - 30.3. 2023
Kontaktní osoby:  Klára Čmolíková Cozlová klara.cozlova@genderstudies.cz,
Johana Jonáková johana.jonakova@genderstudies.cz

 

Výstupy

Zásady genderově citlivé komunikace (v češtině a angličtině)

Příručka gender mainstreaming: strategie a příklad dobré praxe (v češtině a v angličtině)

       

 

 

Přehled mezinárodních setkání 2021 - 2023

1. Zahajovací schůzka, Francie Vienne

Místo konání: Akce se konala z důvodu pandemie Covid 19 pouze online. Virtuálně ji pořádala obec Vienne ve Francii.
Datum: 30. 3. 2021 až 31. 3. 2021.
Akce se zúčastnilo 37 osob z partnerských měst a organizací projektu: Vienne (Francie), Norrköping (Švédsko), Parma a SERN (Itálie), Esslingen (Německo), Piotrków Trybunalski (Polsko), z Gender Studies, o.p.s. (Česká republika), z obce Santo Tirso (Portugalsko). Cílem akce bylo seznámit se s partnery, definovat fázi realizace projektu, rozdělit úkoly mezi partnery (šíření informací, monitorování, hodnocení), naplánovat práce v rámci místních a nadnárodních akcí a představit město Vienne a jeho dobrou praxi v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů.

2. Seminář: Rovnost žen a mužů a správy věcí veřejných zohledňující rovnost žen a mužů, Norrköping Švédsko

Místo konání: Norrköping (prezenčně a online).
Datum: 16. 11. 2021 až 18. 11. 2021
Účast: akce se zúčastnilo celkem 75 osob ze všech sedmi partnerských zemí. Vzhledem k přetrvávající pandemii Covid 19 bylo rozhodnuto neshromažďovat velký počet účastníků prezenčně a umožnit části zúčastněných sledovat akci online.
Cílem třídenního semináře "Rovnost žen a mužů a genderově citlivá správa" byla debata o nařízení EU a strategiích k odstranění genderových nerovností a jejich uplatňování na národní úrovni ve Švédsku, zvýšení znalostí a povědomí o genderových nerovnostech u zranitelných skupin (imigrantky) a osvědčených postupech, jak jim čelit. Zúčastnění měli příležitost se zamyslet nad osvědčenými postupy genderově citlivé správy realizované interně v obci Norrköping a nad osvědčenými postupy uplatňovanými vůči občanům a občankám.

3. Seminář: Genderové stereotypy a genderově inkluzivní jazyk, Esslingen Německo

Místo konání: Esslingen, Německo
Datum: 3. 5. 2022 až 5. 5. 2022
Účast: akce se zúčastnilo 58 osob s rozhodovací pravomocí, úřednictva a široké veřejnosti
Třídenní seminář "Genderové stereotypy a genderově inkluzivní jazyk" byl zaměřen na rozvoj úvah zúčastněných o genderových stereotypech a předsudcích ve společnosti a na roli jazyka v boji proti sexismu.
Zvláštní důraz byl kladen na potřebu přijmout genderově citlivý jazyk a komunikaci, čímž byly položeny základy pro vypracování jednoho ze dvou výstupů projektu

4. Koordinační schůzka, Santo Tirso Portugalsko

Místo konání: Santo Tirso
Datum: 18. 10. 2022 až 19. 10. 2022
Akce se zúčastnilo 45 osob ze všech sedmi partnerských zemí.


Během koordinační schůzky se sešla projektová skupina, aby projednala vypracování PŘÍRUČKY o zohledňování rovnosti žen a mužů na místní úrovni a PRŮVODCE Zásad genderově citlivé komunikace. Obec Santo Tirso představila své osvědčené postupy při prosazování rovnosti na místní a regionální úrovni, (Prezentace Plánu pro rovnost a nediskriminaci Santo Tirso, Prezentace práce Komise pro občanství pro rovnost pohlaví).

5. Národní konference a semináře

místo a čas konání

obsah

počet zúčastněných

Norrköping, 28.11.2022

V průběhu akce byl městem Norrköping představen projekt GEMIS s cílem zvýšit povědomí účastníků o důležitosti dosažení rovnosti žen a mužů a představit stávající regulační rámec na evropské, národní a místní úrovni na podporu strategií a opatření zaměřených na podporu rovnosti žen a mužů.

Na poli expertů byl pozván Micael Nilsson díky svým zkušenostem s prací v oblasti rovnosti žen a mužů a integrací genderové rovnosti.

96 osob

Praha 1.12.2022

Konference se zúčastnilo úřednictvo veřejné správy a komunální politici z celé České republiky. Byly představeny oba hlavní výstupy projektu i samotný projekt GEMIS. Konferenci uspořádala Gender Studies, o.p.s. ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, Úřadem vlády ČR a s Institutem pro veřejnou správu Praha. V závěrečné části konference proběhla vzájemná diskuse aktérů veřejné správy, kteří se podělili o své náměty pro další práci v oblasti prosazování genderové rovnosti ve veřejné správě.

48

Santo Tirso, 23.1.2023

Cílem místní akce konané v Santo Tirso bylo vyvolat debatu na téma nerovnosti žen a mužů ve společnosti a představit evropský, národní a místní regulační rámec zaměřený na boj proti nerovnostem. V závěrečné části akce moderovala socioložka Cristina Parente, docentka z univerzity v Portu, kulatý stůl s přítomnými zúčastněnými stranami na téma rovnosti.

57

Vienne, 31.1.2023

Cílem semináře bylo informovat a zvýšit povědomí volených zástupců města Vienne a aglomerace Vienne-Condrieu o problematice rovnosti žen a mužů prostřednictvím prezentace projektu GEMIS, diskuse o rovnosti žen a mužů z hlediska ekonomické integrace / zaměstnanosti / vzdělávání a představení role a činnosti delegace pro práva a rovnost žen prefektury Isère.

22

Polsko Piotrków Trybunalski 1.3.2023

Dr. Edyta Weigel představila přehled faktů, čísel a oblastí sledování rovnosti žen a mužů v klíčových oblastech společenského života. Agnieszka Frączek prezentovala přehled psychologických a kulturních mechanismů utvářejících postoje, stereotypy a očekávání v oblasti genderu. 

 

 

6. Závěrečná konference Parma Itálie

Místo konání: Parma
Datum: od 8. 2. 2023 až 10. 2. 2023
Akce se zúčastnilo přes 80 osob
Třídenní konference "Ženský leadership v Evropě" byla zaměřena na posílení evropské sítě měst a partnerů zabývajících se tématem rovnosti žen a mužů a na šíření výsledků a debat provedených během realizace projektu. Během konference byly hlavními prvky diskuse vedoucí postavení žen a perspektivy do budoucna, generační a genderové rozdíly, cesty žen ve vedení ve veřejném a soukromém sektoru, jakož i prezentace osvědčených postupů města Parma a regionu Emilia- Romagna.

 

 

 

 

 

 

 

Projekt je financován z  evropských prostředků programu Europe for Citizens.  

 

 

Aktualizováno: 18.3.24 16:42