GEMIS

Europe for Citizens

Projekt se zaměřuje na rozvoj genderově odpovědného rozhodování. Zaciluje na podporu genderové rovnosti a sociální inkluze v rámci EU. Specifickými cíli projektu je mimo jiné podpora znalostí o existujících nerovnostech, genderových stereotypech a výzvách genderově inkluzivního jazyka. Projekt se zaměřuje na zvyšování povědomí o této oblasti nejen mezi občany a občankami, úředníky a úřednicemi, ale i mezi osobami s rozhodovacími pravomocemi.

 V rámci projektu budou mimo jiné pořádány semináře, workshopy, bude tvořena metodika genderově inkluzivního jazyka a budou sbírány příklady dobré praxe genderově odpovědného rozhodování. Vše v rámci mezinárodního partnerství Itálie, Švédska, Polska, Německa, Francie, Portugalska. ČR reprezentuje Gender Studies.

 

Délka projektu: 1.4. 2021 - 30.3. 2023

Kontaktní osoba:  Klára Čmolíková Cozlová klara.cozlova@genderstudies.cz 

 

 

Projekt je financován z  evropských prostředků programu Europe for Citizens.  

 

 

Aktualizováno: 14.4.21 11:33