#NOT ME

Mezinárodní projekt #NOT ME je cílen na prevenci sexuálního obtěžování a diskriminace na pracovišti, se zvláštním zaměřením na mladé dospělé. Spojuje experty a expertky z Itálie, Německa, Litvy, Rumunska a České republiky s cílem vytvořit komplexní přístup k problematice, včetně tvorby hodnotícího nástroje pro obtěžování, ale i vzdělávácího kurzu, či metodických doporučení pro zaměstnavatelské subjekty cílených na prevenci zmíněných negativních jevů. 

 

Výstupy projektu:

Veškeré výstupy projektu v angličtině, češtině a dalších jazycích zapojených organizací naleznete také na webu projektu. Sledujte také Facebook projektu.

Závěrečná konference a multiplier event se koná v prostorech AVU, U Akademie 4, Praha 7 dne 13.10.2023 od 9 hodin do 14 hodin. Jste srdečně zváni!

 

Projekt byl k 31.10.2023 úspěšně ukončen. Děkujeme všem za spolupráci a zájem.

 

 

 

Délka projektu: 1.12. 2021 – 31.10. 2023

Kontaktní osoba: Klára Čmolíková Cozlová, klara.cozlova@genderstudies.cz

Projekt je financován z evropských prostředků programu Erasmus+.

Aktualizováno: 18.3.24 16:44