Demokracie na Lyčkárně II.

Projekt je zaměřen na podporu demokratické kultury na ZŠ Lyčkovo náměstí. Jedná se o navazující projekt, kde hlavní aktivitou je aktualizace ŠVP na ZŠ Lyčkovo náměstí s cílem začlenit do něj principy demokratické kultury. Zavádí proces sdílení pedagogických praxí, práci s talentem každého žáka a žákyně a nadále podporuje Školní radu.

 

 

Projektový partner: Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Lyčkovo náměstí 6
Doba trvání: 1. 3. 2022 - 31. 10. 2023
Číslo projektu: OP PPR CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002094
Kontaktní osoba: Markéta Štěpánová
marketa.stepanova(at)genderstudies.cz

 

Tento projekt je financován z prostředků Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

 

Aktualizováno: 24.11.23 16:20Lucie Königsmarková