Posilování kapacit Gender Studies

Od léta 2023 do roku 2025 realizuje Gender Studies projekt, který posiluje vlastní kapacity organizace.

Projekt umožní vytvořit Strategický plán fungování Gender Studies, o.p.s. V návaznosti na něj vznikne PR strategie. Plán komunikace se zaměří především na systematickou práci s médii, koordinaci, sjednocení a obsah profilů na sociálních sítích a na webových stránkách, na nastavení marketingu značky Gender Studies. Součástí projektu bude systém zveřejňování informací, podpora práce s ambasadorkami, vzdělávání zaměstnaných v oblasti prezentace a PR, možnost inspirování se v zahraničí.

Mezi výstupy projektu bude patřit:

Realizace: 7/2023 - 6/2025

Kontakt: Mgr. Johana Jonáková, johana.jonakova@genderstudies.cz

 

Aktualizováno: 25.1.24 09:58