Ženy v politice aneb Hlas ženám!

Hlas ženám

Gender Studies, o.p.s. vede počínaje rokem 2004 dlouhodobý projekt Hlas ženám!, jehož cílem je zasadit se o co nejvyšší účast žen ve volbách, tj. na volebních kandidátkách politických stran a hnutí, a přispět k co nejvyrovnanější účasti žen a mužů v politických a rozhodovacích procesech.

Projekt je výhradně nepolitický - podporuje všechny kandidující ženy bez ohledu na jejich politickou příslušnost nebo přístup k otázkám rovných příležitostí žen a mužů. Hlavní tezí projektu je přispět k rozšíření diskuse o rovnosti a rovných příležitostech v České republice na úrovni regionů, a umožnit ženám hovořit za sebe, resp. mít své zastoupení v krajských zastupitelstvech, které jim v dlouhodobé perspektivě umožní ovlivnit politiku rovnosti a rovných příležitostí.

Projekt má zároveň sloužit jako základ k rozšíření diskuse nejen o genderových souvislostech politické participace a podílu žen a mužů na rozhodování, ale také o potenciálních formách podpory rovného zastoupení žen na kandidátních listinách například prostřednictvím stanovení minimální míry reprezentace mužů a žen na kandidátkách. Novela volebního zákona by mohla - stejně jako v mnoha evropských zemích - zavést dočasné opatření kvót, případně parity (tedy rovného zastoupení obou pohlaví), na kandidátních listinách pro méně reprezentované pohlaví. Zákon by tak do velké míry reagoval na výsledky dostupných průzkumů, podle nichž ženy i muži vnímají vyrovnanější tvář české politiky jako velmi potřebnou - na místní, regionální, národní i evropské úrovni.

Výstupy projektu - zejména ve formě rozhovorů s političkami aktivními na úrovni měst a obcí - jsou pravidelně publikovány na www.feminismus.cz a archív souvisejících materiálů je uložen v sekci politika, resp. pod odkazem Hlas ženám!

Leták k projektu ke stažení pdf, 280 kB

Kontakt: office@genderstudies.cz

Aktualizováno: 2.8.12 17:09