Půl na půl (Fifty-Fifty) - EU EQUAL

Program Iniciativy Společenství Equal

V letech 2005 - 2008 je Gender Studies, o. p. s. vedoucí organizací dvou společných projektů řady významných institucí v rámci programu EU EQUAL, který si klade za cíl vyrovnávání nerovností na trhu práce. Jeden z projektů se zaměřuje na oblast hl. města Prahy a druhý na Královéhradecký, Liberecký a Jihomoravský kraj. Cílem je snižování nerovností mezi muži a ženami na trhu práce v ČR a rozvoj inovativních řešení této problematiky.

V rámci projektu budou probíhat informační, mediální, vzdělávací, výzkumné, poradenské a lobbyingové aktivity, které přinesou přímý prospěch ohroženým skupinám na trhu práce a také tvůrcům politik.

Cílové skupiny projektu: Ženy 24 - 35 let, ženy +50, muži - otcové, muži na rodičovské dovolené, zaměstnavatelé, HR management - personalisté, zákonodárci, úřady práce a široká veřejnost, krajské úřady, specialisté z oblasti práva.

Členové rozvojového partnerství:

Další spolupracující organizace:

Více informací: http://www.rovneprilezitosti.cz.

Kontakt: office@genderstudies.cz

Informační centrum

V rámci projektu byla otevřeno informační centrum se zaměřením na rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce. Toto centrum je součástí projektu EU EQUAL "Půl na půl (Fifty-Fifty)", který koordinuje Gender Studies,o.p.s. Nabízíme Vám knihy a další dokumenty týkající se pracovního práva a legislativy, veřejné politiky zaměstnanosti a otázek diskriminace žen a mužů na trhu práce v České republice. Informační centrum rozšiřuje aktivity stávajícího informačního centra a knihovny.

Právní poradna - nová služba informačního centra pro Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce

Každé úterý od 9:30 do 11:30 a každý pátek vždy od 16,30 do 18,30 hod. je k dispozici telefonická právní poradna "Rovné příležitosti pro muže a ženy na trhu práce" na telefonním čísle 224 913 350. Své otázky můžete také zasílat v průběhu celého týdne na e-mailovou adresu knihovna@genderstudies.cz nebo přes webovou stránku http://www.rovneprilezitosti.cz/poradenstvi.php?poradna=open. Veškeré dotazy zodpovídá Ivana Spoustová.

Intranet Equal

Intranet Equal na serveru www.equal.feminismus.cz slouží jako zdroj informací o projektu Equal, na kterém spolupracuje Gender Studies, o.p.s. s regionálními partnery. Tento internetový server je přístupný pouze registrovaným členům v projektu.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Aktualizováno: 2.8.12 17:10