Genderové infobalíčky

V lednu 2005 zahájila Gender Studies, o.p.s. informační a vzdělávací projekt "Genderové balíčky". Půjde o soubory článků, dat, studií, výzkumů a dalších relevantních informací, které si kladou za cíl pomoci rozvoji chápání genderových aspektů společnosti a pochopení souvislostí rovných příležitostí pro ženy a muže v rámci celé řady klíčových témat, resp. politik, opatření a rozhodnutí. Balíčky budou distribuovány politikům a političkám, zástupcům a zástupkyním médií a neziskových organizací. První z balíčků se zaměří na účast žen v politice. Poskytne základní informace o podílu žen v politických strukturách států Evropské unie, mechanismech podporujících účast žen v politice a rozhodovacích procesech, přístup jednotlivých států k rovnosti žen a mužů na úrovni stran a vlád, opatřeních volebních zákonů některých států apod. Genderový balíček o účasti žen v politice se také bude zabývat výstupy právě probíhajícího 49. zasedání Komise OSN pro postavení žen, které se konalo od 28. února do 11. března 2005 v New Yorku.

Obsahem dalších genderových balíčků zveřejněných v průběhu roku 2005 budou témata účasti žen a mužů na trhu práce, resp. slaďování profesního a rodinného života, reprodukčních práv žen, a aspektů rodinné politiky České republiky. Všechny balíčky budou zpracovány s odkazem na zkušenosti ostatních evropských států v daných oblastech a doporučení řady významných mezinárodních dokumentů.

Balíček Politická participace žen pdf, 342 kB

Balíček Reprodukční práva pdf, 540 kB

Balíček Trh práce pdf, 516 kB

Balíček Zákoník práce (dodatek k balíčku Trh práce) pdf, 497 kB

Balíček Sexuální obtěžování pdf, 121 kB

Balíček Nižší kariérové šance (zastoupení ve vyšších rozhodovacích a řídících pozicích) pdf, 454 kB

Gender Audit of the EU Pre-Accession Funds 1999-2004 pdf, 1,19 MB

Kontakt: office@genderstudies.cz

Aktualizováno: 2.8.12 17:11