Fotogalerie

fotacek Kampaň "Nenechte se diskriminovat nedovolte to jiným!"

Prostřednictvím konkrétních příběhů a modelových reakcí personalistů, případně osob z bezprostředního okolí diskriminovaných chceme upozorňovat na různé podoby / formy pracovní diskriminace. Současně s tím neustále zviditelňovat kontakty na právní poradnu Gender Studies pro osoby diskriminované na trhu práce.
Kampaní chceme poukázat na stále převažující stereotypy v uvažování zaměstnavatelů např. při přijímacích pohovorech. Cílovou skupinou, na kterou se kampaň zaměřuje, jsou ženy-matky, ženy a muži nad 50 let a muži – otcové , média a zaměstnavatelé.

Potenciální matka
Potenciální matka
Aktivní otec - střídavá péče
Aktivní otec - střídavá péče
Otec na otcovské dovolené
Otec na otcovské dovolené
50+
50+
Matka samoživitelka2
Matka samoživitelka2
Matka samoživitelka
Matka samoživitelka
Otec samoživitel
Otec samoživitel
Péče o závislou osobu
Péče o závislou osobu
50+ - věková diskriminace
50+ - věková diskriminace
Zdravotní handicap
Zdravotní handicap
 
zpět na přehled fotogalerií