Fotogalerie

 8. března - 30 let poté

8. března - 30 let poté

8. března - 30 let poté
Tématem workshopu číslo 1 bylo zakládání ženských organizací v 90. letech. Setkaly se zde zakladatelky nejen Gender Studies, o.p.s., ale i dalších organizací jako proFem. Mimo jiné se Ws zúčastnily tři ředitelky Gender Studies včetně té stávající, Heleny Skálové, která WS vedla.
zpět do náhledu předchozí další