Fotogalerie

 8. března - 30 let poté

8. března - 30 let poté

8. března - 30 let poté

Workshop 1: Matky zakladatelky aneb zakládání ženských organizací v 90. letech

Ač se zdál potenciál 90. let jako ideální pro nové a revoluční myšlenky, feminismus a ženské otázky to evidentně nebyly. Přes možnost a určitou lehkost zakládání ženských organizací a poměrně otevřené diskusní rámce v prostředí veřejných debat a i mediálního prostředí v porevolučních letech se zas a znovu nedařilo překonávat stereotypy ve společnosti. Krátkodobé euforie a snahy o změny (porevoluční období, předvstupní přípravy do EU) totiž nebyly podloženy zvnitřněním tématu rovnosti ani mezi politiky a političkami, a ani mezi samotnými ženami. To vypovídá o neschopnosti najít nové komunikační vzorce, které by byly efektivní pro ženské hnutí, feminismus a obecně prosazováním otázky genderové rovnosti. Cesta tedy logicky může vést přes změny komunikačního schématu, identifikaci komunikačních kanálů, snahy navzájem se spolu bavit a tvořit nový jazyk, který naruší sociální bubliny, v nichž fungujeme. Jde o kultivaci občanské společnosti a její rozvoj.

Na workshopu se potkaly významné ženy spojené se začátky ženských organizací z porevolučních let. Přítomna tak za Gender Studies byla jeho zakladatelka Jiřina Šiklová, první zaměstnankyně Jana Hradílková, minulé ředitelky jako Michaela Marksová či Alena Králíková a současná ředitelka Helena Skálová. Diskutovaly se zakladatelkou ProFem Sašou Lineau a jeho současnou ředitelkou Jitkou Polákovou či publicistkou a spisovatelkou Alenou Wagnerovou nebo iniciátorkou projektu Paměť žen Pavlou Frýdlovou.

zpět do náhledu předchozí další