Fotogalerie

 8. března - 30 let poté

8. března - 30 let poté

8. března - 30 let poté

Workshop 2: Hlasy ženám

Na workshopu jsme hledali odpovědi a formulovali strategie na otázku, proč je důležité mít v diskuzích a panelech zastoupena obě pohlaví a jak zajistit, aby ženy do veřejné debaty šly, i když jim často vystupování na veřejnosti není příjemné. Shodli jsme se, že je důležité si uvědomit, že jako ženy máme úplně jinou perspektivu než muži a tuto perspektivu do debat vnášíme.

Zapojením žen do debat se zároveň normalizuje jejich přítomnost ve veřejném prostoru. S větším zapojením do veřejného diskurzu přichází bezprostředně riziko nenávistných komentářů, často cílících primárně na náš vzhled. Jsme vnímány jako holky z genderu nebo z nezisku, protože to je oblast, kterou žena dělat může. Jakmile se ve svém bádání dostaneme třeba k otázce nacionalismu, tak narazíme. Protože tohle už není „ženské“ téma“. Během veřejného vystupování bychom měly mít na paměti a samy zdůrazňovat, že fakt že jsem žena, ještě neznamená, že můžu mluvit za všechny ženy. Pomáhá nám rovněž důkladná příprava na veřejné vystoupení. Pomohlo by nám rovněž, kdyby média věděla, že zaslání otázek předem je pro naši přípravu důležité a že to umenší stres, kterému jsme během rozhovorů vystaveny.

zpět do náhledu předchozí další