Fotogalerie

 8. března - 30 let poté

8. března - 30 let poté

8. března - 30 let poté
Workshop číslo 3 hledal různé cesty, které používáme, abychom dosáhli společného cíle, kterým jsou rovné příležitosti pro všechny
zpět do náhledu předchozí další