Fotogalerie

 8. března - 30 let poté

8. března - 30 let poté

8. března - 30 let poté

Workshop 3 Různé cesty, stejné cíle

Možná by na konci měl být otazník, protože v tom byla podstata celého workshopu. Jdeme opravdu všichni v rámci feministického hnutí (dovolím-li si použít tento termín) ke stejnému cíli, byť využíváme různé cesty, nebo se trochu různí i naše cíle? Časový skluz ale zapříčinil, že nakonec jsme se více zaobírali výhodami a nevýhodami vytváření velkých uskupení, platforem, sítí. Do jaké míry je obohacující trochu vystoupit ze zajetých kolejí a opustit svoje způsoby práce, nebýt v zájmu dosažení nějakého konkrétního cíle tolik vyhranění ve svých názorech, případně naopak akceptovat společné uskupení i s někým, s jehož výstupy práce úplně nesouzníme?

Výsledkem jedné z debat je zjištění, že přes často složité podmínky a překážky, kterým čelíme, většina z toho, co děláme, nás zároveň baví a je efektivní. Zajímavá byla diskuze nad činností „debaty s lidmi“, která se objevila víckrát a na velmi různých místech – někdo tuto činnost vyhledává, baví ho a spatřuje v ní smysl, někdo ji považuje za úmornou a vesměs zbytečnou.

Společně jsme se shodli na tom, že práce v malých skupinách organizací s různorodým zaměřením, způsoby práce, ale rovněž politickými východisky či organizační strukturou má velkou výhodu intenzivnějšího pocitu sounáležitosti, lépe definovaný cíl a jeho snazší viditelnost. Přínosem společných platforem je na druhou stranu širší záběr, příležitost mnohé se naučit, budovat společně, diskutovat. V konečném důsledku je to i větší šance věci prosadit.

zpět do náhledu předchozí další