Fotogalerie

 8. března - 30 let poté

8. března - 30 let poté

8. března - 30 let poté

Workshop č. 4 Collective impact

Nejprve účastnice sdílely aktivit, do kterých se v minulosti zapojily, a umísťovaly je na dvě osy: Baví mě/nebaví mě a  má dopad/nemá dopad. Ve skupině převažovaly výrazně aktivity, které lidi baví, většina také byla vyhodnocena, jako že má dopad. I tak ale občas musíme dělat věci, které nás nebaví, ale mají dopad. Na druhou stranu je důležité dělat dostatek věcí, které nás baví, jinak by nám práce nedávala smysl.

Ve skupině se objevovala se i rovina osobní: jak je důležité jít sama příkladem (např. Kasja: představuje se cíleně nejen jako novinářka, ale i matka, protože mateřství je hodně určující, rodičovství a péče není jen věc soukromá, ale i veřejná).  Několikrát účastnice také zmínily, že často vysvětlují a diskutují s lidmi ve svém okolí, což je občas těžké.

Dále se objevilo téma šíření tématu genderové rovnosti do jiných skupin (např. org. Věnující se klimatické změně), pořádání přednášek a workshopů. Hodně časté se ukázalo být téma síťování: jednak je důležité pro sdílení zkušeností, učení se, ale i jako zdroj podpory a solidarity. Síťování se děje i na mezinárodní úrovni (European Women´s Lobby, Karat Coallition, East-West Women…)

Zazněl příklad berlínských Ženských center, která vytváří prostor pro setkávání migrantek a místních žen, ale občas je těžké tyto skupiny propojit, a ne vždy se to nedaří  (Marina). Další účastnice se aktivně podílí na vytváření zpráv  pro mezinárodní organizace: např. OSN/CEDAW (Kinga). Diskutovalo se o lobbingu a advokační práci. Při ní je občas nutné diskutovat i s oponenty, což není lehké.  Jako efektivní aktivity byly zmíněny společné petice  a kampaně (např. společná kampaň České ženské lobby a Amnesty International na podporu přijetí Istanbulské úmluvy v ČR, kampaň za zlepšení podmínek žen pracujících v supermarketech ženských organizací spolu s odbory v Polsku).

zpět do náhledu předchozí další