Fotogalerie

 8. března - 30 let poté

8. března - 30 let poté

8. března - 30 let poté

Diskuze nad vybranými tématy "Co nás feministky pálí" ve stylu World Café

V rámci tematického World Café se diskutovalo o tom, co jako dnešní aktivistky a feministky řešíme, a to jak na rovině akademické (feminismus v dobách post-humanismu a do velké míry i téma intersekcionalita, queer a nebinarita), tak zcela praktické (antifeministický a antigenderový diskurz; či jak uchopit MDŽ pro příště).

Cílem setkání bylo nejen probrat daná téma, ale rovněž se vzájemně poslouchat a pochopit různé přístupy. Spojujícím prvkem byla snaha překračovat bariéry pro úspěšné řešení daných témat.

Na závěrečném de-briefingu zazněly následující myšlenky:

  • Post-humanismus může být cestou, jak upustit od binarit a stereotypů.
  • Při boji s antifeministickým diskurzem je důležité využívat expertní listy a databáze spřízněných žurnalistů/ek, využívat např. infografik, které jsou méně konfliktní, či o akci předem deklarovat, že je „men friendly“.
  • V případě intersekcionality je důležité se co nejvíce zaměřit na praktické uchopení, včetně toho, že je nutné termíny vysvětlovat – a vysvětlovat, co jimi vlastně míníme.
  • Mezi praktickými tipy pro další směřování MDŽ zaznělo, že je nutné jej využít k vyústění celoročního snažení aktivismu, neomezit se pouze na Prahu a přiblížit se více do regionů.
zpět do náhledu předchozí další