Gender Studies, o.p.s. hodlá ostře prosazovat pozitivní pojetí rovného zastoupení žen a mužů v politice

17.1.2006
Zdroj: Gender Studies
Místo: Praha
Autor: Kateřina Dušková

Gender Studies, o.p.s. hodlá ostře prosazovat pozitivní pojetí rovného zastoupení žen a mužů v politice 

Proklamace politiků, podpisy na mezinárodních úmluvách či vnitrostranická pravidla o zastoupení žen ve stranických strukturách vedou v České republice k tomu, že ženy budou na kandidátkách parlamentních voleb roku 2006 zastoupeny nejnižším procentem ze všech dosavadních svobodných voleb a jejich umístění bude pravděpodobně historicky nejubožejší.

Gender Studies, o.p.s., se tedy domnívá, že je třeba se hlouběji zamyslet nad problémem ženy – kvóty či jiná pozitivní opatření a jejich medializací. A že je na čase podrobně zkoumat vztah politiky a sociálního života v mnoha evropských zemích, které ženy do politiky prostřednictvím kvót či parity velmi samozřejmě prosazují. Jejich zkušeností jsou vykazují dva společné rysy:
- rovné zastoupení rodů v politických strukturách umí změnit a otevřít politiku
- rovné zastoupení rodů může být jako koncept zneužito mocenskými špičkami 

Ženy jsou evropským módním politickým hitem. Vytrhávají trn z paty stávajícímu – do velké míry již páchnoucímu – rozložení politických sil, přitahují občanky a občany k urnám. Ti z politiků, kteří prosazují vstup žen do politiky, dávají voličkám a voličům najevo, že chtějí řešit všeobecnou krizi politiky a všeho, co se jí týká (volební systém, kandidatury, lobbying, exekutiva), že v sobě mají pokoru a vůli po změně. 

To vše je pravda jen do jisté míry. Zaklínadlo o tom, že ženy politiku zachrání, slyšíme z úst evropských politiků nyní již poměrně často. Ano, je to tak! Tato myšlenka není výsadou feministických organizací! Francouzská, německá či švýcarská zkušenost s prosazováním skutečných, pádných a tvrdých opatření, která dovolí širší vstup žen do politiky, vykazuje následující paradoxy. Kvóty pro ženy nebo parita jsou schopny posloužit nějakému politickému cíli, dobře se jim daří na regionální úrovni, kde skutečně mají velmi pozitivní důsledky, otevírají politiku mladým a nezávislým, ale pokud se dotknou mužského hájemství, jako je hejtmanství nebo parlament, jejich dosah je omezen na minimum. Kdo to tedy se změnou a skutečně rodově spravedlivým dělením moci myslí vážně? Nakolik máme věřit českým politikům, jmenovitě českému premiérovi, který se „snaží“ o vstup žen do politiky?  

Tato témata a konkrétní výzkumné výsledky s nimi související přinesla odborná konference s titulem Gender a politika v rozšířené Evropě, kterou organizoval CEFRES – Francouzské centrum pro výzkum v sociálních vědách. Tato konference proběhla v pondělí 16.1.2006 v Praze (více informací na www.cefres.cz). Kromě vědeckých poznatků a komparací nastartovala novou vlnu diskusí o zastoupení žen i v české politice – ve světle evropských poznatků, s odbornými argumenty, bez afektu a agresivity, bez předsudků – tedy s pozitivním přístupem k rodové rovnosti v politice.

Gender Studies, o.p.s., hodlá prosazovat toto pozitivní pojetí rovnosti v politice a nejen v politice před volbami v červnu 2006 velice ostře. Zdá se totiž – pod tíhou argumentů a vědeckých poznatků sociálních vědkyň a vědců z celé Evropy – že jedinou možnou cestou k dosažení kýžené změny a kýžené rovnosti, je parita – jak legislativní, tak stranická, pozitivně přijímaná všemi úrovněmi politického života jako možnost a ne jako zlodějka politických křesel.


Více informací o Gender Studies najdete na www.feminismus.cz a www.genderstudies.cz.
 

Aktivity Půl na půl! – rovné příležitosti žen a mužů v rámci evropského projektu EQUAL

Projekt Půl  na půl! koordinovaný pražským Gender Studies, o.p.s., je součástí partnerského projektu „Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě společnosti“ podpořeného v rámci Iniciativy společenství EQUAL. Tento program se zaměřuje na boj s diskriminací na trhu práce a podporu znevýhodněných sociálních skupin při začleňování do pracovního života. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.

 
Pro více informací, prosím, kontaktujte Kateřinu Duškovou, +420 774 910 944.