Gender Studies představila nové logo, nový styl a nový projekt

19.12.2005
Zdroj: Gender Studies
Místo: Praha
Autor: Kateřina Dušková, Kateřina Jonášová


Gender Studies, o.p.s., Praha, 19.12.

Tisková zpráva: Obecně prospěšná společnost Gender Studies představila nové logo, nový styl a nový projekt

Gender Studies uspořádalo pod novou značkou sbírku dárků pro děti z uprchlických táborů

:: 15.12.2005 proběhla prezentace nového loga Gender Studies. Stalo se tak slavnostně v rámci originální vánoční party v plážovém prostředí Žlutých lázních. Nové logo, které po 14 letech střídá historizující ženskou hlavu omotávající svými vlasy stohy knih, pokřtila s jistou dávkou sentimentu jedna z tvůrkyň původní tváře Gender Studies, socioložka a pedagožka Jiřina Šiklová, spolu se současnou ředitelkou Gender Studies Alenou Králíkovou

:: Druhým vrcholem zmíněné vánoční party se kromě prezentace nového loga stala sbírka dárků pro děti z uprchlických táborů. Dárků se pod stromečkem sešlo na šest desítek a všechny vyrazí ve středu 21.12.2005 na cestu k rozveselení svých budoucích majitelek a majitelů.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Nové logo Gender Studies má jasně ohraničený, výrazný a snadno zapamatovatelný tvar. Připomíná znak copyrightu ozvláštněný vtipným detailem, který odkazuje ke znakům ženského a mužského prvku. Logo tvoří kruh symbolizující celek a harmonii světa. Písmeno G v jeho středu, které je doplněno o atributy ženskosti a mužskosti v naprosté grafické harmonii, symbolizuje stále důležitější roli vyrovnání obou rodových principů v běhu světa. Nové logo tak v moderní čistotě a barevnosti jen podpoří stabilní základ obsahové práce Gender Studies.

Gender Studies chce s novým logem kromě jiného naznačit svou otevřenost vůči široké veřejnosti, vůči diskusi se všemi názorovými skupinami ve společnosti. Přitom ale neopouští svou pozici feministické organizace, protože právě ženský princip je ten, kterého se především v mocenských a rozhodovacích sférách naší společnosti nedostává.

Nové logo, které vzniklo v dílně Jiřího Troskova z grafického studia Elements, postupně doplní stejně graficky zajímavá podloga symbolizující konkrétní projekty Gender Studies. Naznačenou moderní, provokativní a vtipnou vizuální linii Gender Studies budou využívat i dílčí mediální kampaně. Například kampaň propagující rovnost obou pohlaví na trhu práce či kampaň upozorňující na Mezinárodní den rovnosti žen a mužů, které v roce 2006 Gender Studies spouští.  

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Gender Studies, o.p.s. je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Cílem organizace je shromažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s tematikou rodů. Prostřednictvím projektů GS aktivně ovlivňuje změny týkající se rovných příležitostí v různých oblastech, jako jsou například trh práce, politická participace žen, informační technologie apod. GS také provozuje knihovnu obsahující množství publikací a materiálů k feminismu, gender studies, právům žen a mužů atp.  

Gender Studies v současné době koordinuje evropský projekt EQUAL v rámci aktivit s podtitulem Půl na půl!
Projekt Půl  na půl! je součástí partnerského projektu „Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě společnosti“ podpořeného v rámci Iniciativy společenství EQUAL. Tento program se zaměřuje na boj s diskriminací na trhu práce a podporu znevýhodněných sociálních skupin při začleňování do pracovního života. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.
                                                                                                                                                                                            


Pro více informaci o všech našich projektech nás, prosím, kontaktujte na níže uvedených telefonních číslech, či emailových adresách. Zdrojem informací pro vás mohou být i webové stránky www.feminismus.cz či www.genderstudies.cz.