Stížnost Radě ČT týkající se programu "Komponovaný večer na téma: MDŽ se vrací" ze 7.3.2004

8.3.2004
Zdroj: Gender Studies, o.p.s.
Místo: Praha
Autor: Alena Králíková, Michaela Marksová-Tominová

Vážení,

zasíláme vám stížnost týkající se programu „Komponovaný večer na téma: MDŽ se vrací“, který byl odvysílán na ČT2 v neděli dne 7. března 2004. Způsob, jakým byl tento pořad vyroben, sestříhán a odvysílán, považujeme za naprosto nevyvážený a z hlediska novinářské etiky krajně neprofesionální.

Mezinárodní den žen je důležitým svátkem, který připomíná dodnes trvající úsilí o rovnoprávné postavení žen ve společnosti. Připomíná se na celém světě včetně zemí Evropské unie a Spojených států amerických, tedy zemí, které nemají s komunismem nic společného. Ten den se ovšem nerozdávají ženám květiny, ale koná se řada kulturně-politických akcí připomínajících historii ženského hnutí a poukazujících na stále přetrvávající nerovnosti (viz. například aktivity OSN, Evropského parlamentu atd.). Tato informace ovšem nezazněla během dvě a půl hodiny trvajícího Komponovaného večera ani jednou – kromě dvou šotů v Aktualitách z roku 1982, kde demonstrovaly za svá práva ženy v Paříži a Římě. Domníváme se, že tento pořad zdiskreditoval všechny ženy a muže, kteří o navrácení MDŽ mezi významné dny usilovali.

Pořad je nevyvážený z několika hledisek:

1.Objektivní informovanosti o tomto svátku – kromě historického úvodu, který končil 1. republikou (podrobnosti-viz níže) nepadlo ani slovo o tom, že tento svátek se připomíná (a celou dobu po 2. světové válce připomínal) také v zemích na západ od našich hranic. Způsob, jakým byl pořad vyroben, byl silně manipulativní a vyvolával podle našeho názoru naprosto jednostranný dojem, že se v době po 2. světové válce jedná pouze o svátek komunistický, který nemá v moderní demokracii své místo.
2.Genderového – k MDŽ se vyjadřuje 8 mužů a 1 žena (když počítáme pouze politickou sféru, jedná se o 5 mužů a 1 ženu);
3.Politického – všech 5 politiků, kteří se vyjadřovali proti, byli z „konzervativních“ stran a hovořili dohromady 8 minut a 22 vteřin, zatímco jedna jediná politička, která MDŽ obhajovala, byla z ČSSD a na obrazovce 2 minuty a 16 vteřin.*

V této stížnosti se nebudeme zabývat podrobnější kvalitativní analýzou (na té teprve pracujeme) a nebudeme tudíž nijak hodnotit odvysílané archivní záznamy a to, jakým způsobem byly sestříhány. Kromě celkového kontextu se zaměříme na výběr osob ze současnosti, se kterými byly v průběhu pořadu dělány rozhovory, na jejich názory a také to, jak velký prostor byl těmto osobám poskytnut. Těchto osob bylo dohromady devět. Z politické sféry se jednalo o 4 poslance (C. Svoboda a J. Janeček – KDU-ČSL, S. Karásek – tehdy nezáv. za US, P. Bratský – ODS), jednu poslankyni (A. Čurdová – ČSSD) a jednoho senátora (J. Pavlata – ODS). Dále se vyjadřoval historik J. Pernes, zpěvák J. Zíma a G. Oplustil, tvůrce televizních zábavných pořadů.


* jednotlivé počty vteřin se mohou o plus minus 2 vteřiny lišit od skutečnosti, vzhledem k tomu, že čas nebyl měřen na profesionálním zařízení

Čas vyměřený jednotlivým výše zmíněným osobám na obrazovce byl následující:

A. Čurdová (vyjadřovala se PRO zařazení MDŽ mezi významné dny a obhajovala tento svátek jak takový)
-záznam z vystoupení v PSP ČR, kdy obhajovala svůj návrh, aby byl MDŽ začleněn mezi významné dny ČR: 2 vstupy, 51+24 vteřin, dohromady 1 minuta 15 vteřin;
-rozhovor na kameru: 2 vstupy, 18+43 vteřin, dohromady 1 minuta a 1 vteřina.
Celkem: 2 minuty a 16 vteřin. *

P. Bratský (vyjadřoval se SPÍŠE PROTI MDŽ)
-záznam z vystoupení v PSP ČR, o MDŽ se vyjadřuje spíše skepticky: 1 vstup, 28 vteřin;
-rozhovor na kameru: 3 vstupy, 17+15+24 vteřin, dohromady 56 vteřin.
Celkem: 1minuta a 24 vteřin.

J. Janeček (vyjadřoval se OSTŘE PROTI MDŽ)
-rozhovor na kameru: 4 vstupy, 37+26+10+38 vteřin.
Celkem: 1 minuta a 51 vteřin.

S. Karásek (vyjadřoval se SPÍŠE PROTI MDŽ)
-rozhovor na kameru: 4 vstupy, 37+23+15+41 vteřin.
Celkem: 1 minuta a 46 vteřin.

C. Svoboda (vyjadřoval se SPÍŠE PROTI MDŽ)
-rozhovor na kameru: 2 vstupy, 36+19 vteřin.
Celkem: 55 vteřin.

J. Pavlata (vyjadřoval se OSTŘE PROTI MDŽ)
-záznam z vystoupení v Senátu ČR, kdy obhajoval svůj návrh, aby byl MDŽ vyřazen z návrhu významných dnů ČR: 1 vstup, 1 minuta 18 vteřin;
-rozhovor na kameru: 3 vstupy, 30+11+27 vteřin, dohromady 1 minuta a 8 vteřin.
Celkem: 2 minuty a 26 vteřin.

(Ostatní: J. Pernes, rozhovor na kameru: 4 vstupy, 1 min11 vteřin+1 min+1 min 13 vteřin+1min 29 vteřin, dohromady 4 minuty a 53 vteřin – vyjadřoval se k počáteční historii MDŽ na začátku 20. století až do 1. republiky, o svátku hovořil neutrálně, v době 1. republiky zdůraznil, že akce organizovala především KSČ; J. Zíma a G. Oplustil měli dohromady 12 vstupů, které dohromady trvaly 6 minut – vyjadřovali se k tomu, co organizovali umělci před rokem 1989 k MDŽ; o svátku hovořili pozitivně, ale pouze z hlediska zábavy.)*

Z výše uvedených důvodů se proto domníváme, že ve jmenovaném pořadu nebylo naplněno poslání veřejnoprávní ČT, která má poskytovat „…objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů, přispívání k právnímu vědomí obyvatel České republiky, vytváření a šíření programů a poskytování vyvážené nabídky pořadů pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady odrážely rozmanitost názorů a politických, náboženských, filozofických a uměleckých směrů …“

Za Gender Studies, o. p. s., s pozdravemAlena Králíková (ředitelka pro vzdělávání); Michaela Marksová-Tominová (ředitelka PR);
Lenka Simerská (koordinátorka ekonomických programů);
Štěpánka Matúšková (editorka www.feminismus.cz)