Nový vzhled portálu Feminismus.cz a Zpravodaj Gender Studies, o.p.s.

16.2.2004
Zdroj: Gender Studies, o.p.s.
Místo: Praha
Autor: Štěpánka Matúšková a Lenka Simerská

Internetový portál www.feminismus.cz došel výrazných změn. Od minulého roku je pravidelně obnovován a stal se tak nejdůležitějším zdrojem informací o problematice gender v celé České republice. Přináší informace o politické situaci ve vztahu k ženským právům a přehled o činnosti českých ženských organizací. Aktuální články jsou řazeny do 10 rubrik: Feminismy, Historie, Kultura, Média, Multikulturně, Násilí, Rovné příležitosti, Rodičovství, Partnerské vztahy, Zdraví a tělo. Rubrika Šovinistická bomba komentuje výroky veřejných osobností, které napadají principy rovných práv žen a mužů. Důležitou rubrikou je Kalendář akcí, pokrývající aktivity takřka všech ženských organizací v ČR.

Kromě aktuálních informací naleznete na stránce také databázi ženských organizací, databázi diplomových, disertačních a jiných studentských prací, komplexní soubor odkazů na stránky s ženskou a gender problematikou.

Vedle těchto dynamických prvků nabízí www.feminismus.cz také základní texty vysvětlující podstatu feminismu a jeho historii, slovníček pojmů, přehled osobností v českém ženském hnutí, statistiky o postavení žen v české společnosti, seznam dokumentů garantujících ženská práva a rovné příležitosti a institucí, které tuto problematiku uplatňují na úrovni vlády, EU a OSN.

Gender Studies, o.p.s. provozuje veřejnou knihovnu, největší ve střední a východní Evropě, jejíž katalog obsahuje 5 000 titulů a je zpřístupněn na www.feminismus.cz.

Přes portál je také možné vstoupit na stránky mezinárodního projektu Paměť žen, který probíhá již od roku 1996.

Součástí portálu je také Internetové feministické knihkupectví, kde si čtenáři mohou on-line objednat literaturu s ženskou tématikou a rovnou si přečíst recenze na vybrané knihy.
Idea založit Feministické internetové knihkupectví vznikla z potřeby usnadnit všem zájemcům a zájemkyním snadnější přístup k genderové a feministické literatuře. Internetové knihkupectví bylo zprovozněno v prosinci 2002 za finanční podpory Heinrich Boell Stiftung. Na serveru je možné najít knihy z genderovou a feministickou tématikou z mnoha oblastí – historie, společenské vědy, beletrie atd. Velkým přínosem je, že je možné zde získat informační materiály od různých ženských organizací, ale také materiály ze státní správy. Většinu těchto materiálů je zdarma, pouze za poštovné. Velké množství zákazníků a zákaznic pochází z menších měst a vesnic, kde tento typ literatury není běžně dostupný.

Internetový server www.feminismus.cz provozuje Gender Studies, o.p.s. od roku 1998, v té době šlo o vůbec první internetovou stránku informující o genderové problematice u nás. Jde o progresivní portál, jehož čtenářů stále přibývá. Návštěvnost vzrostla v uplynulém roce o 75%, přičemž nejvyšší počet unikátních přístupů za jeden den se blíží 700. Průměrná denní návštěvnost v únoru 2004 je 407 unikátních přístupů denně. Stránka poskytuje prostor také reakcím čtenářů, diskuse jsou velmi živé a poskytují důležitou zprávu o tom, jak česká veřejnost vnímá genderová témata.

Server www.feminismus.cz je erudovaným zdrojem široké škály informací z oblasti ženských práv, rovných příležitostí a feminismu, spolupracuje s významnými českými a zahraničními organizacemi a mezi jeho přispěvatele patří odborníci a odbornice, jejichž informace jsou důvěryhodné a podložené zkušeností z praxe genderové problematiky. Během roku 2003 stoupl počet uveřejněných příspěvků o dvě třetiny, k dnešnímu dni jich server obsahuje 744. Přímou spolupráci ve výměně článků redakce navázala s několika médii, mimo jiné s Respektem a Econnectem. Z feminismu.cz čerpají instituce EU, ministerstva ČR, vzdělávací instituce a média a uvádějí tuto stránku jako zdroj.


Mediálním pracovníkům je určena stránka pro novináře.

Tím, že ženy mají na internetu co číst, nejen stránky o kosmetice a vaření, jsou také motivovanější využívat internet a moderní informační a komunikační technologie vůbec.

Informační projekt www.feminismus.cz podpořily Open Society Found Praha a Nadace Heinricha Boella.Zpravodaj Gender Studies, o.p.s.

Od března 2004 bude v provozu e-mailový bulletin vydávaný Gender Studies, o.p.s. Jeho náplní bude především mapování situace českých žen na pracovním trhu spolu s tématikou firemní filantropie a soukromého dárcovství.

Informace obsažené v bulletinu jsou určeny širší čtenářské základně, včetně novinářek a novinářů, pracovníků neziskového sektoru a v neposlední řadě lidem na rozhodovacích pozicích firem.

Bulletin je připravován v rámci projektu „Vytváření dárcovského prostředí po ženskou problematiku mezi zahraničními investory v ČR“. Projekt je podpořen z programu EU Phare 2002 – Dlouhodobá udržitelnost rozvoje občanské společnosti.


Gender Studies, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost Gender Studies, která se zabývá shromažďováním a šířením informací o problematice ženských práv a gender v České republice i ve světě. Cílem organizace je přispívat k toleranci vůči alternativním životním stylům a vytvářet prostor pro diskusi o postavení a rolích žen a mužů ve společnosti a zejména zprostředkovávat informace o situaci českých žen do zahraničí. Veřejnost je seznamována s tématikou genderu prostřednictvím médií, veřejných debat a přednášek.
Gender Studies bylo založeno jako nadace v roce 1991 v bytě socioložky Jiřiny Šiklové v Praze.


V Praze dne 16. února 2004

Lenka Simerská [lenka.simerska@ecn.cz]
zakladatelka serveru a koordinátorka výzkumu mezi zahraničními investory v ČR

Linda Sokačová [gender.office@ecn.cz]
vedoucí Internetového feministického knihkupectví a vedoucí projektu EU Phare.

Štěpánka Matúšková [gender.info@ecn.cz]
editorka zpravodaje GS a internetového serveru www.feminismus.cz


Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2
Tel: 22491 5666,
Fax: 22491 5666
Email: [gender.info@ecn.cz]