Ženy a muži v médiích: Jak si (ne)rozumíme?!

20.2.2003
Zdroj: Gender Studies, o.p.s.
Místo: Praha
Autor: Gender Studies, o.p.s.

Ženy a muži v médiích: Jak si (ne)rozumíme?!
Gender Studies, o.p.s. uspořádalo na začátku února 2003 semináře o (re)prezentaci žen v médiích. Cyklus měl čtyři části, které blíže analyzovaly jednotlivá média (rozhlas, televizi, časopisy a deníky) z hlediska aspektu gender a podíl žen a mužů v jejich zaměstnanecké struktuře. Z výsledků vyplynulo:

·ve vrcholném managementu ČT jsou ženy zastoupeny v poměru 2:7

·všechny významné deníky mají na svých postech šéfredaktora, ale žádnou šéfredaktorku

·v čele většiny vysílacích sekcí veřejnoprávního Českého rozhlasu (11:2) stojí muži.

Lektor a lektorka tematizovali na konkrétních příkladech textů novin a časopisů, jak česká média píší o ženách, v jakých situacích je představují a jak se tento způsob liší od prezentace mužů.

·Ženy v médiích jsou spojovány se vztahovostí, s rodinou a domácí sférou.

·Klasickým příkladem jsou političky, které jsou vystaveny jiným hodnotícím kritériím než politici. Jsou dotazovány na manžele, děti a na schopnost skloubit rodinný a veřejný život. Uveřejněním polonahých fotografií Petry Buzkové byl vyslán společenský signál i ostatním ženám, s čím musí počítat, když budou myslet na vysokou politiku.
Jako problém se ukázalo používání tzn. generického maskulina

·Pojmy jako lékaři, učitelé, občané, voliči,… asociují spíše muže a brání si pod daným termínem představit ženu.

·Systematicky ze zpravodajství vypadává ženský element

·Tento se objevuje spíše jako oběť trestného činu.

·Řada výrazů pomáhá upevňovat společenské stereotypy. Nepřesný překlad termínu „sexual harassment“ jako „sexuální harašení“ může evokovat něco iracionálního a legračního („haraší mu v bedně“) a snižovat tím závažnost sexuálního obtěžování jako trestného činu.

Seminář měl sloužit jako určitá zpětná vazba pro novináře a novinářky a nastínit alternativní způsoby vyjadřování. Média mají při vytváření obrazu žen a mužů nezastupitelnou úlohu. Pokud chceme odstranit z myšlení lidí genderové stereotypy, musíme je nejdříve pomoci změnit v médiích samotných.


FEMINISMUS.CZ

Gender Studies, o.p.s. vyvíjí a obnovuje webovou stránku www.feminismus.cz. Máme širokou čtenářskou obec a jsme jediným informačním zdrojem z genderové oblasti v ČR. V současné době prochází tato stránka změnami, jejichž cílem je vytvořit pravidelně fungující informační server.
Tímto Vám nabízíme naši stránku jako zdroj informací, s uvedením zdroje, autora, data a dalších patřičných náležitostí.
Zároveň bychom Vás rádi požádali o vzájemnou spolupráci. Chceme vybudovat okruh autorů se zájmem o genderovou problematiku, kteří by k nám přispívali. Jde především o upozornění na Vaše materiály, určené pro jiné médium. Uveřejníte-li ve Vašem titulu genderový článek, dejte nám o něm vědět na gender.info@ecn.cz . Pokud Vás něco natolik zaujme, že napíšete originální texty určené přímo pro nás, budeme samozřejmě ještě raději.


KNIHOVNA

Knihovna Gender Studies, o.p.s. nabízí knihy z oblasti sociálních věd, feminismu a gender studies v angličtině, češtině a němčině (i nejnovější tituly). Katalog knihovny je zpřístupněn na stránkách www.feminismus.cz
Unikátní součástí knihovny je sbírka cenných literárních materiálů a dokumentů z počátků ženského hnutí v Čechách (Archiv Elišky Krásnohorské) a archiv projektu Paměť žen.
V knihovně je k dispozici ojedinělý soupis tématických bakalářských a diplomových prací ČR.
Otevřeno pro veřejnost je pět dní v týdnu: po, st, čt: 12.00 – 18.00, út, pá: 12.00 – 16.00. Po předchozí telefonické domluvě je možné knihovnu navštívit téměř kdykoliv, včetně sobot a nedělí. Součástí knihovny je také studovna. Čtenářky a čtenáři mohou v knihovně zdarma využívat internet.

Kontakt: gender.library@ecn.cz


FEMINISTICKÉ INTERNETOVÉ KNIHKUPECTVÍ

Doplňkovou informační službou serveru www.femininismus.cz je Feministické internetové knihkupectví. Jeho cílem je nabízet nejen feministické knihy a odbornou literaturu zaměřenou na problematiku gender studies, ale také beletrii a poezii od ženských autorek. Návštěvník/-nice si může vybrat z řady knižních, časopiseckých a informačních titulů. Důležitou součástí internetového knihkupectví jsou recenze českých i zahraničních titulů a webové stránky dvoujazyčného magazínu One Eye Open – Jedním okem.

Feministické internetové knihkupectví naleznete na: http://knihkupectvi.feminismus.cz.

Kontakt: gender.info@ecn.cz


Věříme, že naše spolupráce může být oboustranně výhodná.