Výzva - Pro svobodnou volbu v otázce interrupcí!

6.2.2004
Zdroj: Gender Studies, o. p. s.
Místo: Praha
Autor: Alena Králíková, Linda Sokačová

Výzva - Pro svobodnou volbu v otázce interrupcí! V poslední době se objevují pokusy, jejichž cílem je legislativní zákaz interrupcí. S tímto postojem organizace Gender Studies, o. p. s. zásadně nesouhlasí. Nepodporujeme a nepropagujeme interrupce. Nemůžeme se však s navrhovaným zákazem ztotožnit, protože se jedná pouze o zdánlivé řešení problematiky interrupcí. Dopis s tímto úvodem zasílá organizace Gender Studies, o. p. s. všem poslancům a poslankyním PS Parlamentu ČR. Jestliže se zněním dopisu souhlasíte, uvítáme, pokud ho podepíšete (Váš podpis umístěte nad závorku se jmény autorek dopisu) a pošlete svým jménem poslancům a poslankyním z Vašeho kraje (seznam s kontakty naleznete pod celým zněním dopisu, klikněte na poslance/kyni a zkopírovaný dopis mu/jí zašlete, kopii prosím zašlete na gender.offce@ecn.cz). Přivítáme také veškeré šíření naší výzvy. Děkujeme za podporu. Tiskovou zprávu o této akci zasíláme také médiím. Pokud budete mít se zasílaním dopisu jakékoliv potíže, zašlete ho do Gender Studies o.p.s. na adresu gender.office@ecn.cz, rády ho za Vás zašleme (prosíme, připište z jakého jste kraje).
Vážený pane poslanče, Vážená paní poslankyně,

v poslední době se objevují pokusy, jejichž cílem je legislativní zákaz interrupcí. S tímto postojem zásadně nesouhlasím. Nepodporuji a nepropaguji interrupce. Nemohu se však s navrhovaným zákazem ztotožnit, protože se jedná pouze o zdánlivé řešení problematiky interrupcí. Legislativní zákaz interrupcí nejenže ji neřeší, ale přináší s sebou další závažné problémy: interrupce se přesouvají do ilegality, často dochází ke zhoršení lékařské kvality prováděných zásahů a enormně se zvedá jejich cena na černém trhu. Neméně zásadní je, že zákaz interrupcí odsouvá tuto problematiku mimo veřejnou debatu. Pokud interrupce oficiálně neexistují, není ani o čem diskutovat a není proč hledat jiná a efektivnější řešení, jak interrupcím předcházet. Negativním příkladem takového stavu je Polsko, kde je legislativní zákaz interrupcí uzákoněn. Řada nevládních organizací poukazuje na nedůvěryhodnost oficiálních statistik provedených zákroků a další negativní dopady tohoto opatření. Uváděná čísla zcela logicky neodrážejí skutečný stav. Pokud je totiž provedení interrupce nelegální, jen těžko se k němu někdo přizná. Není totiž pravdou, že spolu s legislativním zákazem přestanou interrupce existovat. Pouze se přesouvají z veřejné a tedy i lépe kontrolovatelné sféry do sféry nelegální, a objevuje se také potratová turistika (jev známý např. z USA z doby legislativního zákazu, z České republiky, kde řada polských žen podstupuje interrupce nebo z Irska, odkud ženy cestují za legálními potraty do Spojeného království).

Ano, interrupce jsou jednou z velmi významných otázek v současné společnosti. K jejich omezení však nepovede tak jednoduché řešení jakým je navrhovaný legislativní zákaz. Mnohem účinnější a společensky dlouhodobě efektivnější cestou řešení problému interrupcí je vzdělávání a kontinuální osvěta již od základních škol zdůrazňující nejen práva, v tomto případě s důrazem na práva reproduktivní, ale také odpovědnosti s nimi spojenými. To, že vzdělávání a větší informovanost působí v oblasti uvědomění a zodpovědnosti k sobě samému i druhým pozitivně, jistě dokládá i snížení počtu interrupcí v České republice po roce 1989, kdy se začalo o otázkách spojených se sexualitou více hovořit a zvýšila se informovanost a dostupnost různých forem antikoncepce (ze 123 695 v roce 1990, z 99 357 v roce 1985 na 40 992 v roce 2002). Legální dostupnost interrupcí nesnižuje porodnost, jak se často mylně tvrdí, k poklesu přirozeného přírůstku obyvatel dochází také v zemích s nízkou mírou potratovosti nebo i v Irsku, kde jsou interrupce zcela zakázány. Místo kroku zpět - jednorázového zákazu interrupcí - je progresivnějším a politicky i společensky cennějším krokem aktivní politika podpory rodin s dětmi a politika, jejímž cílem je snaha o skloubení pracovního a rodinného života, která pomůže zvýšit porodnost.

Doufám, že svým hlasováním nepodpoříte snahy vedoucí k legislativnímu zákazu interrupcí.

Děkuji.

S pozdravem,

[Tento dopis sepsaly Alena Králíková a Linda Sokačová z Gender Studies, o. p. s. a souhlasí s jeho použitím pro další potencionální signatáře a signatářky.]


Seznam a emaily poslanců a poslankyň podle volebních krajů:

Hlavní město Praha
Ing. František Beneš, CSc., Ing. Petr Bratský , JUDr. Petra Buzková, Ing. Jiří Dolejš, Ing. Vladimír Doležal, Ing. Tomáš Dub, RNDr. Václav Exner, CSc., Taťána Fischerová, JUDr. Petr Ibl, ThMgr. Svatopluk Karásek, Jan Kavan, Tomáš Kladívko, Ing. Martin Kocourek, JUDr. Stanislav Křeček, Mgr. Helena Mallotová, Mgr. Eva Nováková, Zbyňek Novotný, Aleš Rozehnal, MUDr. Vladimír Říha , Miroslav Svoboda, Ing. Pavel Svoboda, PhDr. Karel Šplíchal, Ing. Lucie Talmanová, Tomáš Vrbík, Ing. Jan Zahradil.

Středočeský
Jarmila Boháčková, MUDr. Milan Cabrnoch, Mgr. Anna Čurdová, JUDr. Eva Dundáčková, Mgr. Hynek Fajmon, Jiřina Fialová, Václav Frank, JUDr. Stanislav Grospič, Mgr. Stanislav Gross, MUDr. Josef Janeček, Ing. Jan Klas, RNDr. Miloš Kužvart, JUDr. Pavel Němec, JUDr. Vlasta Parkanová, PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc., Dr. Libor Rouček , MVDr. Josef Řihák, Tomáš Teplík, Ing. Vlastimil Tlustý, CSc., Jiří Třešňák, Ing. Milan Urban, Jan Vidím, Miloslava Vostrá

Jihočeský
Ing. Miroslav Beneš, RSDr. Petr Braný , Michal Doktor, JUDr. Vojtěch Filip, Ing. Miroslav Kalousek, JUDr. Jitka Kupčová, Ing. Jan Mládek, CSc., PhDr. Vladimír Špidla, Ing. Jaromír Talíř, Tom Zajíček, Mgr. Eduard Zeman, Doc.MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc..

Plzeňský
Jiří Bílý, Ing. Vladimír Čada, Ing. Milan Ekert, Doc.MUDr. Milada Emmerová, CSc., Mgr. Ivana Levá, Ing. Jaroslav Lobkowicz, MUDr. Jiří Maštálka, Ing. Jiří Papež, JUDr. Jiří Pospíšil, RSDr. Ladislav Urban, Ing. Václav Votava.

Karlovarský
Ing. Pavel Hojda, Josef Mikuta, Ing. Miloš Patera , Lubomír Suk, Ing. Rudolf Tomíšek.

Ústecký
Vlastimil Aubrecht, Ing. Josef Bíža , PaedDr. Květoslava Čelišová, Ing. Josef Hojdar, Ing. Jaromír Kohlíček, CSc., Robert Kopecký, MUDr. Jaroslav Krákora, JUDr. Karel Kühnl, Ing. Vladimír Laštuvka, Zdeněk Maršíček, MUDr. Miroslav Ouzký, Ing. Miroslav Pátek, Ing. Josef Šenfeld, Mgr. Oldřich Vojíř;.

Liberecký
Ing. Ludmila Brynychová, Tomáš Hasil, Ing. Libor Ježek, MUDr. Petr Kott, Mgr. Ing. Michal Kraus, Oldřich Němec, RNDr. František Pelc, Ing. Jitka Vojtilová.

Královéhradecký
Mgr. Robin Böhnisch, Vlastimil Dlab, Ing. Jiří Hanuš, Mgr. Zdeňka Horníková, Ing. Miloslav Kučera, Mgr. Soňa Marková, Ing. Hana Orgoníková, Ing. Jiří Patočka, Evžen Snítilý, JUDr. Cyril Svoboda, Ing. Iva Šedivá.

Pardubický PaedDr. Jitka Gruntová, Ing. Josef Mandík, Mgr. Radko Martínek, Mgr. Václav Nájemník, Ing. Veronika Nedvědová, Ing. Alena Páralová , Pavel Severa, Doc.Ing. Miloš Titz, CSc, Ing. Miroslav Váňa, Robert Vokáč;.

Vysočina
Mgr. Milan Bičík, Karel Černý, Prof.JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc., JUDr. Ing. Jiří Karas, Ing. Jan Kasal, Ing. Pavel Kováčik, Miroslava Němcová, MVDr. Jaroslav Pešán, JUDr. Marie Rusová, Ing. Jaromír Schling, Ing. Petr Zgarba.

Jihomoravský
RNDr. Libor Ambrozek, PhDr. Walter Bartoš, RNDr. Marta Bayerová, Ing. Ladislav Býček, Doc.PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc., Ing. Jan Gruza , Mgr. Michal Hašek, Ing. Miloslav Kala, JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., Ing. arch. Václav Mencl, Ing. Vlastimil Ostrý, Petr Pleva, JUDr. Zuzka Rujbrová, Ing. Ladislav Skopal, Mgr. Bohuslav Sobotka, Ing. František Strnad, Pavel Suchánek, Mgr. David Šeich, Ing. Zdeněk Škromach, Ladislav Šustr, Ing. Jiří Václavek, Ing. Eduard Vávra, RSDr. Antonín Zralý .

Olomoucký
RSDr. Alexander Černý, Pavel Dostál, Kateřina Dostálová, Ing. Pavel Hönig, Miroslav Kapoun, Ing. Petr Krill , Ing.Bc. Tomáš Kvapil, MUDr. Mgr. Ivan Langer, Ladislav Mlčák, Ing. Miloslav Vlček, Miroslava Vlčková, Ing. Ivo Vykydal.

Zlínský
Mgr. Vlastislav Antolák, Ing. Ludvík Hovorka , RNDr. Vladimír Koníček, Ing. Miloš Melčák, CSc., RNDr. Petr Nečas, Ing. Jaroslav Plachý, Ing. Antonín Seďa , Josef Smýkal, Ing. Jan Škopík, Ing. Michaela Šojdrová, Ing. Petr Šulák , Mgr. Bohuslav Záruba.

Moravskoslezský
MVDr. Marian Bielesz, Ing. Jaroslav Gongol, CSc., RNDr. Vilém Holáň, Ing. Pavel Hrnčíř, Ing. Radim Chytka, Kateřina Konečná, Ing. Miroslav Krajíček, MUDr. Jozef Kubinyi, PhD., Ing. Petr Lachnit, CSc., Ing. Antonín Macháček, Ing. Alfréd Michalík, RSDr. Miroslav Opálka, Ing. Jaroslav Palas, Ing. Petr Rafaj, RSDr. Ing. Svatomír Recman, Ing. Martin Říman, Ing. Karel Sehoř, Antonín Sýkora, JUDr. Hana Šedivá, Mgr. Radim Turek, Josef Vícha, Ing. Karel Vymětal, PhDr. Lubomír Zaorálek .