Rovné příležitosti 2004 - firmy s nejlepší politikou rovných příležitostí pro ženy a muže v ČR za rok 2004: IBM ČR, Respekt a speciální cena za dobrý start Air Products, s. r. o.

27.1.2005
Zdroj: Gender Studies, o. p. s.
Místo: Praha
Autor: Linda Sokačová, Alexandra Jachanová-Doleželová

V úterý 23. listopadu 2004 byly na mezinárodní konferenci Role rovných příležitostí v prosperitě podniku (organizovali Gender Studie, Zentiva, a. s., Friedrich Ebert Stiftung, MPO ČR za finanční podpory EU – Phare 2002 – Dlouhodobá udržitelnost rozvoje občanské společnosti) slavnostně vyhlášeny vítězné firmy Soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v ČR za rok 2004 organizované Gender Studies, o. p. s. ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR za finanční podpory Heinrich Boell Stiftung, zastoupením ve Varšavě. Ceny byly slavnostně předány poradkyní ministra a průmyslu a obchodu Bělou Hejnou a ředitelkou Gender Studies, o. p. s. Alenou Králíkovou do rukou zástupců a zástupkyň oceněných firem.

Odborná porota ve složení Hana Hikelová (Čro 1, Radiožurnál), Jakub Juříček (ředitel odboru rozvoje lidských zdrojů agentury Czech Invest), Vladislav Lánský (tajemník Unie zaměstnavatelských svazů ČR), Lenka Simerská (Gender Studies, o. p. s., vedoucí průzkumu mezi zahraničními investory), Marie Čermáková (ředitelka Sociologického ústavu AV ČR), Běla Hejná (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, poradkyně ministra), Anna Čurdová (Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů) a Milan Štěch (předseda Českomoravské konfederace odborových svazů) zvolila IBM ČR jako vítěze kategorie velké firmy a Respekt jako vítěze kategorie malé a střední firmy. Obecně prospěšná společnost Gender Studie udělila speciální cenu za dobrý start v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže pro společnost Air Products.

IBM ČR
Firma IBM ČR je jedno z mála, která svůj přátelský postoj k rovným příležitostem pro ženy a muže veřejně prezentuje. To, že si firma uvědomuje společenské překážky, kterým čelí ženy zvláště v technických oborech, je patrně již z webových prezentací této společnosti.
V rámci firemní kultury IBM je kladen důraz na slaďování pracovního a rodinného života a na posilování postavení žen ve firmě. Za účelem posilování postavení žen IBM organizuje speciální mentorovací programy pro ženy, networking (síťování) žen pracujících uvnitř firmy a různé vzdělávací programy v rámci interního programu. Jednotlivé programy jsou uskutečňovány na základě pravidelných statistik, které zjišťují zastoupení žen ve firmě, jejich fluktulaci (nábor, odchod) apodob. Řada opatření jako flexibilní pracovní doba, opatření pro ženy na mateřské dovolené apodob. byly uskutečněny na základě interního programu IBM Women Leadership Council.

Respekt
Redakce týdeníku Respekt byla vybrána odbornou porotou jako vítězná firma v kategorii malé a střední podniky. Respekt se přednostně věnuje slaďování rodinného a pracovního života pro ženy a muže. I když tato pravidla nejsou součástí psaného pracovního řádu (který je pouze minimální), je umožněno rodičům, aby nepracovali o víkendech a mají možnost vybírat si speciální volno nad rámec zákona. V redakci panuje vstřícné prostředí, které napomáhá ke slaďování rodinného a pracovního života – v současné době se chystá na rodičovskou dovolenou jeden z mužů v redakci. Zaměstnanci a zaměstnankyně mohou využívat flexibilní pracovní dobu, pracovat na částečné úvazky či pracovat z domova. V rámci společnosti jsou také vedeny statistiky zaměstnanosti na základě genderu. Respekt se také snaží o rovné postavení žen a mužů na pozici jednatelů společnosti. Dalším způsobem, který je podporována rovnost žen a mužů ve společnosti, je bezplatné poskytování článku serveru www.feminismus.cz.

Air Products, s. r. o.
Gender Studies udělili speciální cenu za dobrý start společnosti Air products, která se soustředí na zvyšování žen v řídích pozicích a na celkové posilování postavení žen ve firmě. Od letošního října uskutečňuje české zastoupení firmy speciální vzdělávací plán pro ženy ve firmě Podpůrný plán rozvoje žen. Jeho cílem je podpora personálního a sociálního rozvoje žen a individuální kariérní a profesní směřování žen podle jejich potencionálu a potřeb Air Products. Prostřednictvím networkingu tak podporuje rozvoj rovných příležitostí pro ženy a muže. V oblasti postavení žen v řídících pozicích mají Air Products také stanoven strategický cíl pro poměr zastoupení žen v řídících pozicích.

Více informací:
http://www.rovneprilezitosti.ecn.cz
http://www.feminismus.cz
Linda Sokačová, Alexandra Doleželová
Gender Studie, o. p. s.
Gorazdova 20
120 00 Praha 2
gender.info@ecn.cz