Tisková zpráva - "Genderové balíčky"

9.3.2005
Zdroj: Gender Studies, o. p. s.
Místo: Praha
Autor: Alena Králíková

Gender Studies, o.p.s. dnešním dnem zahajuje informační a vzdělávací projekt „Genderové balíčky“. Půjde o soubory článků, dat, studií, výzkumů a dalších relevantních informací, které si kladou za cíl pomoci rozvoji chápání genderových aspektů společnosti a pochopení souvislostí rovných příležitostí pro ženy a muže v rámci celé řady klíčových témat, resp. politik, opatření a rozhodnutí.

První z balíčků, který bude zveřejněný a distribuovaný politikům a političkám, zástupcům a zástupkyním médií a neziskových organizací v druhé polovině března, se zaměří na účast žen v politice. Poskytne základní informace o podílu žen v politických strukturách států Evropské unie, mechanismech podporujících účast žen v politice a rozhodovacích procesech, přístup jednotlivých států k rovnosti žen a mužů na úrovni stran a vlád, opatřeních volebních zákonů některých států apod.
Genderový balíček o účasti žen v politice se také bude zabývat výstupy právě probíhajícího 49. zasedání Komise OSN pro postavení žen, které se koná od 28. února do 11. března 2005 v New Yorku.

Obsahem dalších genderových balíčků zveřejněných v průběhu roku 2005 budou témata účasti žen a mužů na trhu práce, resp. slaďování profesního a rodinného života, reprodukčních práv žen, a aspektů rodinné politiky České republiky. Všechny balíčky budou zpracovány s odkazem na zkušenosti ostatních evropských států v daných oblastech a doporučení řady významných mezinárodních dokumentů.

Genderové balíčky jsou společným projektem Gender Studies, o.p.s., slovenského feministického sdružení Aspekt a polské ženské organizace eFKa, podpořeným nadací Heinrich-Böll-Stiftung.