FIRMA ROKU: Rovné příležitosti 2012 - Vyhlášení výsledků

18.10.2012
Zdroj: Gender Studies, o.p.s.
Místo: Praha
Autor: Gender Studies, o.p.s.

1. místo: T-mobile Czech Republic, a.s.

2. místo: GE Money Bank, a.s.

3. místo: Průmstav, a.s.

Kategorie Malé a střední firmy: mamacoffee, s.r.o.

Speciální cena Gender Studies a PROUDu za opatření přátelská LGBT osobám ve firmě: GE Money Bank, a.s.

Výsledky soutěže byly vyhlášeny na konferenci Gender Studies " HARMONIZACE PRÁCE A PÉČE: NOVÉ PERSPEKTIVY", která se konala 18. října 2012 v budově vítěze loňského roku, společnosti Česká spořitelna, a.s., v Rytířské ulici v Praze.

Ocenění FIRMA ROKU: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI uděluje obecně prospěšná společnost Gender Studies od roku 2004. Cílem je motivovat firmy, aby začaly vnímat rovné příležitosti žen a mužů jako důležitý princip rozvoje svého i svých zaměstnanců a zaměstnankyň tak, aby tento princip začaly naplňovat ve svých zaměstnaneckých politikách. Gender Studies k tomu nabízí kvalifikované poradenství a zkušenosti.

Pravidla:

Přihlašovací dotazník je zaměřen na několik oblastí, jako je rovné odměňování, slaďování pracovního a osobního života, postavení žen a mužů ve firmě, marketing. Pokud se firma hlásí poněkolikáté, měla by prokázat vývoj od minulé účasti. Firmy, které byly oceněny v předchozím roce, se v následujícím roce přihlásit nemohou. Dotazníky se hodnotí podle bodového systému ve dvou kolech. V prvním kole hodnotí expertský tým Gender Studies a doporučuje firmy k postupu do dalšího kola. V druhém kole dotazníky hodnotí pětičlenná odborná porota složená z nezávislých odborníků a odbornic.

Nejlepší firmy v letošním roce vybírala porota ve složení: Hana Maříková - socioložka, Sociologický ústav Akademie věd ČR Ilona Švihlíková - ekonomka, vedoucí Katedry politologie a společenských věd, Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha Tomáš Jindříšek - marketingový expert, partner agentury Dark Side Michael Tauš - koordinátor odvětvového sociálního dialogu, ČMKOS Magdalena Klimovičová - ředitelka Gender Studies, o.p.s. (v době zasedání poroty)

Argumentace poroty:

T-mobile Czech Republic, a.s. (1.místo)

T-mobile k problematice rovných příležitostí přistupuje komplexně, od minulé účasti navíc došlo ve firmě ke zvýšení počtu žen v řídících pozicích. T-mobile také ještě více než v minulosti podporuje flexibilní pracovní uspořádání, nabízí propracovaný program managementu mateřské a rodičovské dovolené a v oblasti rovných příležitostí žen a mužů pracuje koncepčně a strategicky.

GE Money Bank, a.s. (2.místo)

Odborná porota pozitivně hodnotí dlouhodobý CSR program pro podnikatelky a začínající podnikatelky. V GE je vysoký podíl žen napříč celou firmou, tedy i ve vyšším managementu. Banka nabízí pět dní placeného volna pro novopečené otce a nedávno zavedla nový program "GE Rozmanitě" zaměřený na diverzitu ve firmě.

Průmstav, a.s. (3.místo)

Vzhledem k sektoru působení firmy - stavebnictví, kde je obtížnější dosáhnout genderové rovnováhy, odborná porota oceňuje dobrý start Průmstavu v oblasti problematiky rovných příležitostí a systematický a koncepční přístup k ní. Každý rok firma přichází s novými tématy, kterým se pak věnuje. Na základě průzkumu Průmstav implementoval program pro zaměstnance/zaměstnankyně na mateřské a rodičovské dovolené.

mamacoffee, s.r.o. (Kategorie Malé a střední firmy)

Odborná porota oceňuje, že i takhle malá firma prošla genderovým auditem, což odráží, že se chce kriticky podívat na svůj stav a odstranit případné nedostatky. Dále má vypracované CSR aktivity a snaží se být v tomto ohledu modelem pro jiné firmy. V mamacoffee funguje genderová rovnováha, firma aktivně podporuje diverzitu při přijímání nových zaměstnanců/-kyň. Jak uvedli ve své přihlášce do soutěže: "Jsme si vědomi, že ženy jsou často diskriminovány na základě předpokládaného mateřství - snažíme se jim proto obzvlášť vycházet vstříc."

GE Money Bank, a.s. (Speciální cena Gender Studies a PROUDu za opatření přátelská LGBT osobám ve firmě)

PROUD a Gender Studies oceňují především vypracovaný systém vnitřních předpisů, který explicitně zakazuje diskriminaci a řeší případnou šikanu či obtěžování na základě sexuální orientace. Mezi hodnocenými firmami je také nadstandardní přístup k registrovaným partnerům, které navzdory zákonu vnímá banka jako plnohodnotné partnerství. Doporučujeme firmě proaktivní přístup k LGBT zaměstnancům a zaměstnankyním (např. podpora vzniku neformální skupiny) a otevřenou LGBT- friendly image firmy (např. podpora LGBT akcí).

Více o ocenění, minulých ročnících atd. naleznete zde.


V případě zájmu o fotografie z vyhlášení a konference v tiskové kvalitě mě
prosím neváhejte kontaktovat.